skip to Main Content

Genomförda händelser

20
februari
2018
Bokslutskommuniké 2017
23
april
2018
Årsredovisning 2017
14
maj
2018
Ordinarie bolagsstämma / årsstämma
14
maj
2018
Kvartalsrapport Q1 2018
10
augusti
2018
Kvartalsrapport Q2 2018
12
november
2018
Kvartalsrapport Q3 2018

FINANSIELL KONTAKT

SABINE EKMAN – CFO

031 – 50 59 04
sabine.ekman@devport.se

Back To Top