skip to Main Content

Bolagets koncernledning består av sju personer. Nedan redovisas uppgifter om dessa ledningspersoner med födelseår, befattning, anställningsår, utbildning, erfarenhet, pågående uppdrag och tidigare uppdrag sedan minst fem år för respektive person (bortsett från uppdrag inom Koncernen) samt aktieinnehav i DevPort. Samtligas aktieinnehav avser aktuellt innehav per dagen för Prospektet. Innehaven inkluderar makes, makas och omyndiga barns innehav samt innehav via bolag där vederbörande har ett betydande ägande och/eller betydande inflytande.

Verkställande direktör &
CEO
Nils Malmros
(född 1973)

Utbildning:
Elektroingenjör

Aktuella uppdrag:
Utöver uppdrag inom DevPort-koncernen är Nils ledamot i MalmrosStrömshaga AB samt ordförande i Fridhem-Johannedal Samfällighetsförening och Vegastadens Sopsugssamfällighet.

Erfarenheter:
Tidigare bl.a. affärsområdeschef för konsultkoncernen ÅF:s då största affärsområde inom inbyggda system och IT som totalt sysselsatte ca 1 200 personer. Nils har tidigare även arbetat som Utvecklingscentrumschef, medlem i koncernledningen samt dotterbolags VD inom dåvarande Epsilonkoncernen, Affärsenhetschef på Telecakoncernen och på AU-Systemkoncernen samt varit VD för FrontPartner

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
Ledamot i FABS AB och Lindholhomen Science Park Aktiebolag samt ledamot inom Epsilon-koncernen.

Antal aktier:
388 760 B-aktier ägs privat och genom bolag

Vice verkställande direktör &
regionansvarig DevPort Öst
Bertil Nordenberg
(född 1957)

Utbildning:
Civilingenjör Mekanik

Pågående uppdrag:

Erfarenheter:
Bertil var VD på DevPort under åren 2008-2015, och har innan det haft diverse ledande befattningar, bl.a. VD inom Carans dotterbolag samt VD i Caran Saab Engineering.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
Styrelseledamot i DevPort AB 2008-2015

Antal aktier:
354 840 B-aktier

Ekonomichef & CFO
Sabine Ekman
(född 1979)

Utbildning:
Kandidatexamen i ekonomi

Pågående uppdrag:

Erfarenheter:
Sabine har tidigare erfarenhet bl.a. som ekonomichef på Rhenus Logistics.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:

Antal aktier:
Äger inga aktier i Bolaget

Försäljningschef
Peter Hedberg
(född 1972)

Utbildning:
Civilingenjör inom elektroteknik

Pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Yrgo Elektroingenjörsutbildningen (ideellt uppdrag)

Erfarenheter:
Har sedan 2001 haft ledande roller på konsultbolag som involverat rekrytering, försäljning och etablering av nya affärsområden. Främst verksam inom Embedded och IT.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:

Antal aktier:
156 800 B-aktier

Affärsområdeschef
– Produktutveckling
Charlotta Dehn
(född 1982)

Utbildning:
B.Sc. Design ingenjör

Pågående uppdrag:

Erfarenheter:
Charlotta har sedan 2006 arbetat inom fordonsutveckling och sedan 2011 som ledare på konsultbolag. Innan DevPort var Charlotta sektionschef på ÅF.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:

Antal aktier:
Äger inga aktier i Bolaget

Affärsområdeschef
– Inbyggda System
Thomas Vidjeskog
(född 1977)

Utbildning:
B.Sc. Electrical Engineering

Pågående uppdrag:

Erfarenheter:
Thomas har tidigare arbetat som konsult- och sektionschef för inbyggda elektroniksystem.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:

Antal aktier:
156 800 B-aktier

Affärsområdeschef
– Produktionsutveckling
Karl-Johan Rosin
(född 1979)

Utbildning:
Maskiningenjör

Pågående uppdrag:

Erfarenheter:
Tidigare erfarenhet som konsult på Volvo Powertrain, Volvo Bussar, Saab Automobile och Volvo Trucks. Karl-Johan har arbetat som säljare och kundansvarig i 5 år, samt som konsultchef med personalansvar i 12 år.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:

Antal aktier:
Äger inga aktier i Bolaget

FINANSIELL KONTAKT

SABINE EKMAN – CFO

031 – 50 59 04
sabine.ekman@devport.se

Back To Top