skip to Main Content

Bolagets koncernledning består av åtta personer. Nedan redovisas uppgifter om dessa ledningspersoner med födelseår, befattning, anställningsår, utbildning, erfarenhet, pågående uppdrag och tidigare uppdrag sedan minst fem år för respektive person (bortsett från uppdrag inom Koncernen) samt aktieinnehav i DevPort. Samtligas aktieinnehav avser aktuellt innehav per dagen för Prospektet. Innehaven inkluderar makes, makas och omyndiga barns innehav samt innehav via bolag där vederbörande har ett betydande ägande och/eller betydande inflytande.

Verkställande direktör &
CEO
Nils Malmros
(född 1973)

Utbildning:
Elektroingenjör

Aktuella uppdrag:
Utöver uppdrag inom DevPort-koncernen är Nils ledamot i MalmrosStrömshaga AB samt ordförande i Fridhem-Johannedal Samfällighetsförening och Vegastadens Sopsugssamfällighet.

Erfarenheter:
Tidigare bl.a. affärsområdeschef för konsultkoncernen ÅF:s då största affärsområde inom inbyggda system och IT som totalt sysselsatte ca 1 200 personer. Nils har tidigare även arbetat som Utvecklingscentrumschef, medlem i koncernledningen samt dotterbolags VD inom dåvarande Epsilonkoncernen, Affärsenhetschef på Telecakoncernen och på AU-Systemkoncernen samt varit VD för FrontPartner

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
Ledamot i FABS AB och Lindholhomen Science Park Aktiebolag samt ledamot inom Epsilon-koncernen.

Antal aktier:
500 000 B-aktier privat och genom bolag.

Vice verkställande direktör &
Affärsområdeschef – Produktutveckling
Charlotta Dehn
(född 1982)

Utbildning:
B.Sc. Design ingenjör

Pågående uppdrag:

Erfarenheter:
Charlotta har sedan 2006 arbetat inom fordonsutveckling och sedan 2011 som ledare på konsultbolag. Innan DevPort var Charlotta sektionschef på ÅF.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:

Antal aktier:
12 328 B-aktier

Ekonomichef & CFO
Sabine Ekman
(född 1979)

Utbildning:
Kandidatexamen i ekonomi

Pågående uppdrag:

Erfarenheter:
Sabine har tidigare erfarenhet bl.a. som ekonomichef på Rhenus Logistics.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:

Antal aktier:
6 800 B-aktier

Försäljningschef
Christian Sjöberg
(född 1980)

Utbildning:
Högskoleutbildad

Pågående uppdrag:

Erfarenheter:
17 års erfarenhet och har arbetat inom konsultbranschen i 10 år. Christian har de senaste 7 åren drivit konsultbolaget Act Competence med ledande befattning som ägare och vice VD. Han har även arbetat som projektledare, utbildare och ingenjör på olika Volvo-bolag. Christian sitter i ledningsgruppen för olika yrkeshögskolor och högskolor med anknytning till fordonsindustrin och håller i utbildningar och föreläsningar inom det tekniska området.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
Styrelseordförande i Act Competence konsult- och utbildningsbolag inom tekniska utbildningsområden.

Antal aktier:
5 550 B-aktier

Affärsområdeschef
– Inbyggda System
Thomas Vidjeskog
(född 1977)

Utbildning:
B.Sc. Electrical Engineering

Pågående uppdrag:

Erfarenheter:
Thomas har tidigare arbetat som konsult- och sektionschef för inbyggda elektroniksystem.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:

Antal aktier:
324 218 B-aktier

Affärsområdeschef
– Produktionsutveckling
Karl-Johan Rosin
(född 1979)

Utbildning:
Maskiningenjör

Pågående uppdrag:

Erfarenheter:
Tidigare erfarenhet som konsult på Volvo Powertrain, Volvo Bussar, Saab Automobile och Volvo Trucks. Karl-Johan har arbetat som säljare och kundansvarig i 5 år, samt som konsultchef med personalansvar i 12 år.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:

Antal aktier:
0 aktier

Affärsområdeschef
– IT
Jonas Amdin
(född 1974)

Utbildning:
El- och teleteknik (gymnasieutbildning)
Arbets- och organisationspsykologi (Göteborgs Universitet)

Pågående uppdrag:

Erfarenheter:
Jonas var under perioden 2000-2005 konsult och teamledare på Volvo IT och VCC. Han har därefter arbetat som konsultchef med personalansvar under 12 år.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:

Antal aktier:
1 200 B-aktier

Chef
– Strategisk försäljning
Peter Hedberg
(född 1972)

Utbildning:
Civilingenjör inom elektroteknik

Pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Yrgo Elektroingenjörsutbildningen (ideellt uppdrag)

Erfarenheter:
Har sedan 2001 haft ledande roller på konsultbolag som involverat rekrytering, försäljning och etablering av nya affärsområden. Främst verksam inom Embedded och IT.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:

Antal aktier:
100 000 B-aktier

Regionchef
– DevPort Öst
Andreas Forsberg
(född 1974)

Utbildning:
Civilingenjör Teknisk fysik & elektroteknik

Pågående uppdrag:

Erfarenheter:
Andreas har tidigare arbetat som konsultchef och kontorschef med ansvar för rekrytering, försäljning och etablering, främst inom inbyggda system och elektronik.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:

Antal aktier:
10 436 B-aktier

FINANSIELL KONTAKT

SABINE EKMAN – CFO

031 – 50 59 04
sabine.ekman@devport.se

Back To Top