skip to Main Content

Projektverksamheten

image021

Projektverksamheten är en del av företagets DNA. Sedan starten har vi framgångsrikt bedrivit både större (30-40 mkr per projekt) och mindre projekt (100 000 – 1 mkr). I projekten tar vi oftast ett helhetsansvar för utvecklingen och leveransen.

Ett framgångskoncept är att vi strävar efter att ha våra kontor uppkopplade mot våra kunder i s.k. kundsatelliter. En kundsatellit är en säkerhetsklassad lokal på något av våra kontor med direktuppkoppling i kundens system och miljöer. Exempelvis har vi samtliga av våra kontor uppkopplade mot en av världens främsta fordonstillverkare.

Genom våra kundsatelliter kan vi inte bara leverera projekt utan vi kan också på ett kostnadseffektivt sätt leverera enskilda kompetenser eller ett team av kompetenser som löpande utför uppdrag för kunden.

Idag sker ca 20% av företagets verksamhet från någon av våra kundsatelliter.

Kompetens på plats

De allra flesta inom DevPort har en ingenjörsbakgrund
och det gäller både ledare och medarbetare

Ledarna har också oftast en erfarenhet av att själva arbetat som konsulter i uppdrag på plats hos kund. Det ger oss en ovärderlig erfarenhet av hur det är att jobba som konsult och en väldigt god förståelse för vad kunden efterfrågar till en viss roll.

Genom våra ramavtal får vi många förfrågningar och möter kandidater dagligen.

Vårt fokus är att hitta den absolut bästa uppdragsmatchningen i relation till både teknisk- och social kompetens vilket bl.a. leder till en långsiktighet i anställningen på DevPort och god karriärsutveckling för den enskilda medarbetaren.

Genom DevPorts stora konsultnätverk, partners till DevPort, kan vi erbjuda våra kunder en större leveransförmåga och ytterligare öka kvalitén. Vår devis är ”Mest lämpade konsult”.

standard_009

Våra tjänster

ALLA SAKER VI KAN GÖRA

Produktionsutveckling & Supply Chain Management

Produktionsutveckling & Supply Chain Management

Ett relativt nytt område för Devport. Hos våra ramavtalskunder inom fordonsindustrin är behovet stort inom både produktionsutveckling och produktionsteknik.

Produktutveckling

Inom produktutveckling och konstruktion har vi sedan starten 2008 varit en stark spelare på marknaden och genomfört flera stora meriterande projekt, samt sysselsätter ett stort antal konsulter på plats hos våra kunder.

Digitala Lösningar

Digitala lösningar

Affärsområde Digitala lösningar erbjuder tjänster inom inbyggda system och IT. Mer och mer i samhället blir digitaliserat. Samtidigt blir fler och fler saker uppkopplade (Internet of Things). Vi kan idag hjälpa våra kunder med expertkompetens och utveckling av lösningar där både mjukvara och hårdvara ingår.