skip to Main Content
BOLAGSSTÄMMA / ÅRSSTÄMMA
DEN 18 MAJ 2022
DevPort AB publ - Kallelse till årsstämma den 18 maj 2022
Fullmaktsformulär Årsstämma den 18 maj 2022
DevPorts års- och hållbarhetsredovisning 2021
Kommuniké från ordinarie bolagsstämma den 18 maj 2022
Protokoll från ordinarie bolagsstämma

ARKIV

BOLAGSSTÄMMA / ÅRSSTÄMMA
DEN 18 MAJ 2021
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär Årsstämma den 18 maj 2021
Poströstning – Årsstämma den 18 maj 2021
DevPorts års- och hållbarhetsredovisning 2020
Kommuniké från ordinarie bolagsstämma den 18 maj 2021
Protokoll från ordinarie bolagsstämma
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
DEN 14 MAJ 2020
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär Årsstämma den 14 maj 2020
DevPorts års- och hållbarhetsredovisning 2019
Kommuniké från ordinarie bolagsstämma den 14 maj 2020
Protokoll från ordinarie bolagsstämma
EXTRA BOLAGSTÄMMA
DEN 17 JANUARI 2020
Kallelse till extra bolagstämma den 17 januari 2020
Förslag på dagordning till extra bolagstämma den 17 januari 2020
Förslag till beslut om godkännande av förvärv av aktier i DevPort Winning Solution AB
Styrelsens redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande i AMN 2019:25 om vissa närståendetransaktioner samt styrelsens förslag till beslut om godkännande av förvärv av utestående aktier i DevPort Winning Solution AB
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma den 17 januari 2020
Protokoll från extra bolagsstämma den 17 januari 2020 (här kommer information publiceras efter den extra bolagsstämman)
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
DEN 14 MAJ 2019
Protokoll från ordinarie bolagsstämma
DevPorts års- och hållbarhetsredovisning 2018
Kallelse till årsstämma 2019
Deltagareinformation
Valberedningens förslag – årsstämma 14 maj 2019
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen – årsstämma 14 maj 2019
Förslag till beslut om bemyndigande för nyemission av aktier – årsstämma 14 maj 2019
Styrelseyttrande enligt 18_4 ABL – årsstämma 14 maj 2019
Fullmaktsformulär årsstämma 2019

FINANSIELL KONTAKT

FREDRIK JOHANSSON – CFO

070 – 590 19 85
fredrik.johansson@devport.se