skip to Main Content
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
DEN 14 MAJ 2019
Protokoll från ordinarie bolagsstämma
DevPorts års- och hållbarhetsredovisning 2018
Kallelse till årsstämma 2019
Deltagareinformation
Valberedningens förslag – årsstämma 14 maj 2019
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen – årsstämma 14 maj 2019
Förslag till beslut om bemyndigande för nyemission av aktier – årsstämma 14 maj 2019
Styrelseyttrande enligt 18_4 ABL – årsstämma 14 maj 2019
Fullmaktsformulär årsstämma 2019

FINANSIELL KONTAKT

SABINE EKMAN – CFO

031 – 50 59 04
sabine.ekman@devport.se

Back To Top