skip to Main Content

Vårt CSR-arbete

afrika-skola-458×458-3

DevPort vill bidra till en humanare marknad och driver ett aktivt CSR-arbete  vi är stolt samarbetspartner till organisationen Star for Life! Genom Star for Life stödjer vi eleverna på skolan Windmill Park Secondary School i Sydafrika. DevPorts ledning och anställda besökte skolan för första gången i början av 2019.

Vi har i samband med besöken sponsrat skolan med skolutrustning, och böcker till ett skolbibliotek. Framöver jobbar vi på att möta skolans önskemål om bättre internet, ett mentorsprogram mellan elever från skolan och anställda på DevPort, instruktionsvideos i matte och fysik, samt att fylla på skolbiblioteket ytterligare.

skola-afrika-509×509-3
Star for Life

Star for Life startade år 2005 med projektet “Star program” i Hluhluwe i nord-östra Sydafrika. Sedan dess har verksamheten vuxit till en internationell organisation med verksamhet i tre världsdelar. Verksamheten syftar till att stärka ungas självkänsla, inspirera dem till att våga drömma om en bättre framtid och att motivera dem till att kämpa för att nå dessa drömmar.

Vi måste välja mellan en global marknad som drivs av kalkyleringar om kortsiktig vinst eller en marknad som är human. Mellan en marknad som dömer en fjärdedel av människorna till svält och elände, och en som erbjuder alla en möjlighet till välstånd i en sund miljö.

– KOFI ANNAN, F.D. GENERALSEKRETERARE I FN, 1 FEBRUARI 1999

DevPort är stolt sponsor till Star for Life!

Två elever på skolan i Sydafrika hoppar glatt

DevPorts visit på Windmill Park Secondary School

DevPorts medarbetare besökte skolan i Sydafrika under 2019 ovan en film från vistelsen.