skip to Main Content

DevPort AB (publ) är godkända för handel på Nasdaq First North Premier

Press release • Nov 28, 2017 10:00 CEST

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North Premier. Första dag för handel i aktien beräknas till den 7 december 2017.

Nasdaq Stockholm har lämnat ett villkorat godkännande gällande upptagande till handel i DevPorts B-aktier med ISIN-kod SE0010546622. Kortnamn för aktierna är DEVP. Handel beräknas inledas den 7 december 2017 under förutsättning att spridningskravet på First North Premier uppnås. Nasdaqs beslut är även villkorat av att ingenting inträffar i Bolaget som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Nasdaq.

Göteborg den 28 november 2017

För mer information, vänligen kontakta 

Nils Malmros, VD

E-post: nils.malmros@devport.se

Telefon: 031-505910

Kort om Bolaget 

DevPort är ett utvecklings- och teknikkonsultbolag med fokus inom Inbyggda System, Produktutveckling och Produktionsutveckling. Bolaget har kontor i Göteborg, Linköping, Södertälje samt Stockholm och sysselsätter ca 300 personer.

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank AB.

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2017 kl. 10:00.