skip to Main Content

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Ladda ned pressmeddelande

Press release  •  9 februari, 2022 10:00 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) publicerar sin bokslutskommuniké för 2021 kl 08:30 den 15 februari 2022. Samma dag kl. 09:00 bjuder DevPort in aktieägare och övriga intresserade till informationsträff för att presentera bokslutskommunikén.

Med anledning av att DevPort offentliggör bokslutskommuniké för 2021 kommer DevPorts VD, Nil0 Malmros samt DevPorts CFO, Fredrik Johansson, presentera bokslutskommunikén. Efter presentationen kommer det ges möjlighet att ställa frågor.

Informationsmötet kommer hållas via Microsoft Teams. För att kunna deltaga i informationsmötet så måste man koppla upp sig via en Microsoft Teams länk. Man finner länken genom att gå in på DevPorts hemsida, www.devport.se, välja rubriken ”NYHETER” och därefter välja nyheten ”Informationsmöte bokslutskommuniké 2021”. Microsoft Teams länken för informationsmötet finns tillgänglig från kl. 08:30 den 15 februari 2022. För mer information om hur Microsoft Teams fungerar så hänvisas till Microsofts hemsida.

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 0736-208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2022 kl. 10:00 CET.

 

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter mer än 400 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

 

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

 

För mer information, besök www.devport.se.