skip to Main Content

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORT

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORT

Press release  •  12 augusti, 2021 14:00 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2021 under morgonen den 17 augusti 2021. Samma dag, d.v.s. tisdagen den 17 augusti 2021 kl. 13:00, bjuder DevPort in aktieägare och övriga intresserade till informationsträff för att presentera delårsrapporten för andra kvartalet 2021.

Med anledning av att DevPort offentliggör delårsrapport för andra kvartalet så kommer DevPorts VD, Nils Malmros samt DevPorts CFO, Fredrik Johansson, presentera delårsrapporten. Efter presentationen kommer det ges möjlighet att ställa frågor.
Under rådande COVID-19 pandemi så hålls i nuläget inga fysiska informationsmöten utan mötet kommer i stället hållas via Microsoft Teams. För att kunna deltaga i informationsmötet så måste man koppla upp sig via en Microsoft Teams länk. Man finner länken genom att gå in på DevPorts hemsida, www.devport.se, välja rubriken ”NYHETER” och därefter välja nyheten ”Informationsmöte kvartalsrapport för första kvartalet 2021”. Microsoft Teams länken för informationsmötet finns tillgänglig ca 30 minuter före mötet startar d.v.s. från ca kl. 12:30 den 17 augusti 2021. För mer information om hur Microsoft Teams fungerar så hänvisas till Microsofts hemsida.

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 0736-208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2021 kl. 14:00 CET.

 

Om DevPort
DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter mer än 400 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm och Helsingborg.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

För mer information, besök www.devport.se.

Back To Top