skip to Main Content

DevPort AB (publ) expanderar via förvärv i södra Sverige

DevPort AB (publ) expanderar via förvärv i södra Sverige

Press release  •  4 november 2020 9:00 CET

Som ett viktigt led i att bredda kunderbjudandet och den geografiska närvaron genomför DevPort ett förvärv av ett mindre bolag med etablering i södra Sverige. Förvärvet innebär att DevPort kan erbjuda ett större tjänsteutbud då verksamheten är inriktad på nya tjänsteområden, samtidigt som DevPorts nuvarande utbud av tjänster också kommer erbjudas. Köpeskillingen är avhängig det förvärvade bolagets framtida intjäning och uppgår till hälften av bolagets ackumulerade resultat efter skatt t.o.m. 2023, dock maximerat till 12 miljoner kronor, att utbetalas under första halvåret 2024. Förvärvet beräknas påverka DevPorts resultat marginellt positivt under 2020.

DevPort har idag verksamhet i regionerna kring Göteborg, Linköping och Stockholm med tjänster inom digitala lösningar samt produkt- och produktionsutveckling. Kunderna återfinns inom olika branscher men främst inom fordonsindustrin. Genom expansionen i södra Sverige kommer DevPort kunna erbjuda nya typer av tjänster, däribland Supply Chain Management, samtidigt som DevPorts övriga tjänsteområden också kommer erbjudas. Satsningen skapar förutsättningar för tillväxt samtidigt som den relativt höga exponeringen mot enskilda branscher minskar.

“Vår affärsidé tillsammans med vår kompetens, entreprenörskap och kundnätverk skapar goda förutsättningar för tillväxt och målet är att växa verksamheten med tiotalet medarbetare under 2021”, säger Magnus Eriksson som tillsammans med Sashe Lord och Martin Lagesson driver verksamheten idag.

Köpeskillingen är avhängig det förvärvade bolagets framtida intjäning och uppgår till hälften av bolagets ackumulerade resultat efter skatt t.o.m. 2023, dock maximerat till 12 miljoner kronor, att utbetalas under första halvåret 2024. Förvärvet beräknas påverka DevPorts resultat marginellt positivt under 2020. Mer detaljer kring förvärvet kommer presenteras i delårsrapporten för årets fjärde kvartal.

För ytterligare information

 

Fredrik Johansson, CFO DevPort AB, tfn: 070 590 19 85 eller e-post: fredrik.johansson@devport.se.

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2020 kl. 9:00 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter mellan 300-400 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping och Stockholm.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

För mer information, besök www.devport.se.

 

Back To Top