skip to Main Content

DevPort AB (publ) förstärker organisationen och utser samtidigt Charlotta Dehn som ny v. VD

Press release   •  28 september, 2018 10:00 CEST

Styrelsen i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) har utsett Charlotta Dehn till v. VD i DevPort. Charlotta Dehn arbetar idag som affärsområdeschef för affärsområde Produktutveckling, en tjänst som Charlotta Dehn kommer fortsätta att inneha. DevPorts koncernledning förstärks också med Christian Sjöberg som tillträder rollen som försäljningschef.

”Charlotta Dehn har arbetat inom DevPort i ca 2,5 år i olika ledande befattningar med stor framgång. Jag är mycket glad över att Charlotta har tackat ja till rollen som v. VD och hon tillträder den 1 oktober i år”, säger Nils Malmros, VD och koncernchef för DevPort.

”Christian Sjöberg var en av delägarna till företaget ACT Competence AB och kom till DevPort i samband med DevPorts förvärv av ACT Competence. Det känns väldigt bra att Christian kommer in i DevPorts koncernledningsarbete och leder Bolagets försäljningsarbete”, fortsätter Nils.

Bolagets tidigare v. VD, Bertil Nordenberg, tillträder rollen som ansvarig för Bolagets kvalitetsarbete och bolagets tidigare försäljningschef, Peter Hedberg, tillträder rollen som chef över strategisk försäljning med fokus på två av Bolagets största KAM-kunder.

 

För ytterligare information:
Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 september 2018 kl. 10:00 CEST

 

Om DevPort
DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 360 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och noterades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm. Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.devport.se.

Back To Top