skip to Main Content

DevPort AB (publ) förtydligar tidigare utsänt pressmeddelande om att DevPort expanderar via förvärv i södra Sverige

DevPort AB (publ) förtydligar tidigare utsänt pressmeddelande om att DevPort expanderar via förvärv i södra Sverige

Press release  •  4 november 2020 16:45 CET

DevPort AB (publ), noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och nedan kallat ”DevPort”, har tidigare idag (4 november kl. 9.00) lämnat ett pressmeddelande om expansion via förvärv i södra Sverige. I det pressmeddelandet saknades information om namnet på det förvärvade bolaget. Genom detta pressmeddelande vill DevPort lägga till att det förvärvade bolagets namn är SCM Progress AB, org. nr. 559274-2034 (under namnändring från Startplattan 190796 AB). 

För ytterligare information

 

Fredrik Johansson, CFO DevPort AB, tfn: 070 590 19 85 eller e-post: fredrik.johansson@devport.se.

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2020 kl. 16:45 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter mellan 300-400 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping och Stockholm.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

För mer information, besök www.devport.se.

 

 

Back To Top