skip to Main Content

DevPort AB (publ) redovisar årsredovisning för år 2017

Press release • 23 april, 2018 08:45 CEST

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) offentliggör årsredovisning för år 2017. Bolagets årsredovisning i sin helhet återfinns på Bolagets hemsida, www.devport.se. Det är DevPorts första årsredovisning som börsbolag (noterades på Nasdaq First North Premier den 7 december 2017). I årsredovisningen för år 2017 kan man förutom förvaltningsberättelse och den finansiella rapporteringen också bl.a. finna hur DevPort ser på marknaden, rapportering från respektive affärsområde, bolagets mål och vision samt VD:s återblick på år 2017 och VD:s syn framåt.

Bolagets årsredovisning i sin helhet återfinns på Bolagets hemsida, www.devport.se Årsredovisningen kan också beställas från följande adress: DevPort AB, Theres Svenssons gata 10, 417 55 Göteborg eller genom att sända e-post till marie.fritzell@devport.se

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 april 2018 kl. 08:45 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 300 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och noterades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm. Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.devport.se.

Back To Top