skip to Main Content

DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2017

Press release • 20 februari, 2018 08:30 CEST

DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2017

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar sin starkaste rapport hittills och där förra året visade på mycket stark tillväxt i både omsättning, resultat och marginal.

Hela året (januari – december 2017)

 • Omsättningen uppgick till 235,4 (154,1) MSEK (ökning med ca 53 %)
 • EBITA *) exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 21,5 (7,5) MSEK (ökning med ca 187 %)
 • EBITA-marginalen exkl. jämförelsestörande poster var 9,1 (4,8) %
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 19,6 (7,4) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT) uppgick till 19,1 (7,0 ) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 14,9 (5,3) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 3,03 (1,22) SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission)
 • Soliditeten uppgick till 46 (24) %

Fjärde kvartalet (oktober – december 2017)

 • Omsättningen uppgick till 70,4 (46,5) MSEK (ökning med ca 51 %)
 • EBITA *) exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 9,9 (2,7) MSEK (ökning med ca 267 %)
 • EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 14,1 (5,8) %
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,1 (2,7) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT) uppgick till 7,9 (2,6) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,2 (2,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 1,25 (0,46) SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission)
 • Soliditeten uppgick till 46 (24) %

*) Från och med årsbokslutet 2017 använder DevPort i koncernbokslutet EBITA som operativt resultatmått (resultat före nedskrivning av immateriella rättigheter) se vidare under redovisningsprinciper.

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018 kl. 08:30 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 300 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och noterades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm. Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.devport.se.