skip to Main Content

DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2022

DevPort AB (publ) avslutar år 2022 starkt. Samtliga affärsområden redovisar tillväxt och Bolagets rörelseresultat uppgår till strax över 46 MSEK. DevPorts styrelse föreslår, till ordinarie bolagsstämma 9 maj, en utdelning om 1,00 kronor per aktie samt därutöver en extra utdelning om 0,25 kronor per aktie. Det vill säga en total utdelning om 1,25 kronor per aktie.

Läs hela rapporten här:
https://www.devport.se/rapporter/
Under fliken “Delårsrapporter”