skip to Main Content

DevPort AB (publ) startar nytt affärsområde inom IT

Press release • 12 februari, 2018 14:00 CEST

DevPort AB (publ) startar nytt affärsområde inom IT

Efterfrågan på tjänster inom IT (teknisk IT, systemutveckling etc.) förväntas öka hos kunder till DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) under de närmaste åren. Därför har DevPort beslutat att starta upp ett nytt affärsområde inom detta område. Det kompletterar bl.a. den verksamhet som idag bedrivs inom affärsområdet Inbyggda system. Verksamheten förväntas genera ett positivt resultattillskott under år 2018.

Med sina tre befintliga affärsområden Produktionsutveckling, Produktutveckling och Inbyggda system har DevPort haft stor framgång under de senaste åren. I sitt arbete med att fortsätta vara en prioriterad och attraktiv leverantör offentliggör nu DevPort att man startar upp ett nytt affärsområde inom IT som ytterligare ska stärka leveranskapaciteten mot kunderna. Befintliga kunder inom fordonsindustrin utgör basen för affärsområdet men det öppnar samtidigt upp möjligheterna att snabbare kunna växa utanför fordonsindustrin.

Det nya affärsområdet kommer att fokusera på seniora kompetenser inom:

• Systemutveckling
• Test / Testledning
• Projektledning
• Business Analyst
• Lösnings- och infrastrukturarkitektur

Ansvarig för det nya affärsområdet blir Jonas Amdin och redan från start arbetar drygt 10 personer inom affärsområdet. Jonas Amdin kommer senast från Experis IT där han arbetat inom olika roller som ledare. Han har med över 12 års erfarenhet inom konsultbranschen en mycket god erfarenhet för att utveckla det nystartade affärsområdet.

”DevPort har helt rätt förutsättningar för att vara den attraktiva arbetsgivare som marknaden kräver idag. Med bolagets värdeord; Gemenskap, Entreprenörskap, Kompetens och Trygghet som grund ser jag att vi står helt rätt rustade för att attrahera samt behålla personal och därmed tillgodose våra kunders kompetensbehov på lång sikt”, säger Jonas Amdin.

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2018 kl. 14:00 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 300 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och noterades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm. Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.devport.se.

Back To Top