skip to Main Content

DevPort AB (publ) undersöker möjligheterna till byte av noteringslista

Press release   •  5 december, 2018 08:30 CET

Styrelsen i DevPort AB (publ), noterat på Nasdaq First North Premier och nedan kallat ”DevPort”, har idag onsdagen den 5 december, beslutat om att undersöka möjligheterna att byta noteringslista från Nasdaq First North Premier till Nasdaqs huvudlista, Small Cap.

Huvudmotivet till ansökan om listbyte är ett ökat intresse från Institutionella placerare att investera i DevPorts aktier. En del av dessa saknar möjlighet att investera i aktier som ligger utanför huvudlistan. DevPort AB noterades på Nasdaq First North Premier den 7 december 2017 och byte av lista planeras ske under år 2019 om förutsättningar föreligger.

För ytterligare information:
Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2018, kl. 08:30 CET.

Om DevPort
DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40-50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm. Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.devport.se.

Back To Top