skip to Main Content

DevPort ABs (publ) styrelse antar nya långsiktiga mål

DevPort ABs (publ) styrelse antar nya långsiktiga mål

Press release • 2 december 2021 08:30 CET

DevPort ABs (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) styrelse har antagit nya långsiktiga finansiella mål för koncernen som innebär, över en konjunkturcykel, en årlig tillväxt om minst 20 % med en hållbar lönsamhet om minst 8 %. DevPort har en bredd och spets som ger styrka och samtidigt kombineras det lilla företagets känsla med det stora företagets möjligheter – målsättningen är därför att DevPort ska vara det självklara valet som utvecklingspartner och partner i arbetslivet.

 

”De senaste kvartalens utveckling har varit positiva för DevPort, med stark tillväxt och förbättrade resultat och marginaler – denna resa ska fortsätta och därför har styrelsen antagit nya långsiktiga mål för koncernens framtida strategi”, säger DevPorts VD Nils Malmros.

 

De nya långsiktiga målen är;

  • Tillväxt med hållbar lönsamhet – DevPort, det självklara valet som investeringspartner

Över en konjunkturcykel minst ha en årlig genomsnittlig tillväxt om 20 % och nå en vinstmarginal om minst 8 %. Tillväxten skall framför allt ske organiskt men också kunna ske genom strategiska förvärv och andra samarbeten med befintliga och nya partners – lönsamheten förbättras genom ökad branschdiversifiering, långsiktiga kundrelationer, effektivare interna processer och med hållbarhet i fokus!

 

  • DevPorts bredd och spets ger styrka – DevPort, det självklara valet som utvecklingspartner

DevPort skall verka för tillväxt och växa snabbare än marknaden samt för att minst 40 % av omsättningen ska komma från kunder utanför fordonsindustrin. Kombinationen av bredd och spets drivet av teknikomställningen i samhället möjliggör för våra kunder att använda EN partner – DevPort!

 

  • Det lilla företagets känsla med det stora företagets möjligheter – DevPort, det självklara valet som partner i arbetslivet

Medarbetarna, tillsammans med våra partners, är kärnan i företaget. Gemenskap, entreprenörsanda, kompetens samt hållbarhet skapar engagemang och stolthet för alla inom DevPort. Våra ramavtal ger oss storföretagets möjligheter och andelen ramavtal skall öka. Tillsammans bygger vi en attraktiv företagskultur.

 

För ytterligare information

 

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 073 620 87 00 eller e-post: nils.malmros@devport.se

 

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2021 kl. 08:30 CET.

 

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter mer än 400 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

 

För mer information, besök www.devport.se.