skip to Main Content

DevPort tecknar ramavtal med större internationellt bolag inom fordonsindustrin

Press release • 28 maj, 2018 14:00 CEST

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) tecknar ramavtal med större internationellt bolag inom fordonsindustrin rörande konsulttjänster inom bl.a. produktutveckling, produktionsutveckling, inbyggda system och IT. Det finns inga garanterade ordervärden angivet i ramavtalet men DevPort bedömer det årliga ordervärdet till mellan 35 – 70 miljoner SEK för de närmaste åren.

Ramavtalet betyder att DevPort numera är ramavtalsleverantör till samtliga större fordonstillverkare i Sverige inom både s.k. lätta fordon (personbilar) och tunga fordon (bl.a. lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner), säger DevPorts VD, Nils Malmros.
Ramavtalet innebär också att DevPort förstärker sin positions som ett ledande konsult- och utvecklingsbolag för fordonsindustrin i Sverige. Vi ser fram emot att nu få chansen att kunna växa vår affär ytterligare inom fordonsindustrin, säger Nils Malmros, VD för DevPort.

För ytterligare information:
Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018 kl. 14:00 CET.

Om DevPort
DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 320 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och noterades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm. Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.devport.se.

Back To Top