skip to Main Content

DevPort utvald som ramavtalsleverantör till Rosemount Tank Radar (del av Emersonkoncernen)

Press release • 3 februari, 2020 14:30 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) har tecknat ramavtal med Rosemount Tank Radar AB gällande konsulttjänster under åren 20202022 med option på förlängning. Det finns inga garanterade ordervärden angivet i ramavtalet men båda parter ser en positiv utveckling av ramavtalet.

Ramavtalet innebär att DevPort blir en av totalt fyra huvudleverantörer / prioriterade leverantörer av konsulttjänster inom framför allt IT, Inbyggda system, Mekanikkonstruktion och Utbildning. Avtalstiden är tre år med option om förlängning i ytterligare två år.

Vi ser fram emot att få vara en av relativt få utvalda konsulttjänstleverantörer till Rosemount Tank Radar, del av Emersonkoncernen som är en av världens största företagsgrupper inom Automation Solutions and Commercial & Residential Solutions, säger Nils Malmros, VD för DevPort.

Vi har förväntningar på ett gott samarbete och ser fram emot att få ta del av DevPorts kompetenser, säger Anders Skoglund, Director Supply Chain inom Rosemount Tank Radar. Vi har valt att göra en större upphandling rörande vår konsultförsörjning för de närmaste åren och valt ut ett fåtal leverantörer som vi kommer prioritera, säger Anders Skoglund.

Avtalet skapar förutsättningar för DevPorts fortsatta tillväxt utanför fordonsindustrin och vi är mycket stolta över att få hjälpa Rosemount Tank Radar och Emersonkoncernen med konsultförsörjningen under de närmaste åren, avslutar Nils Malmros.

 

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 0736-208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2020 kl. 14:30 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri.

DevPort har haft en tillväxt om ca 40–50% per år under de senaste åren och sysselsätter ca 550 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

För mer information, besök www.devport.se.