skip to Main Content

DevPort växer och sysselsätter

image030_news

DevPort växer och sysselsätter nu mer än 225 personer. Vi har en fantastisk tillväxt både vad gäller antalet anställda och antalet partners/underkonsulter. Vi ser en fortsatt stark tillväxt under året, säger DevPorts VD, Nils Malmros.