skip to Main Content

 

18
Februari
2020
Bokslutskommuniké 2019
14
maj
2020
Delårsrapport jan-mars 2020
14
maj
2020
Ordinarie bolagsstämma, Göteborg. Årsredovisningen finns tillgänglig på DevPorts hemsida from 17 april 2020.
18
augusti
2020
Delårsrapport jan-juni 2020

 

17
november
2020
Delårsrapport jan-sep 2020

 

 

FINANSIELL KONTAKT

FREDRIK JOHANSSON – CFO

070 –  590 19 85
fredrik.johansson@devport.se

Back To Top