skip to Main Content
DevPort medverkade på Aktiespararnas evenemang!

DevPort medverkade på Aktiespararnas evenemang!

DevPort har deltagit på Aktiespararnas digitala aktiekväll där DevPorts VD,…

LÄS
VD Nils Malmros träder in som tillförordnad CFO i DevPort AB (publ)

VD Nils Malmros träder in som tillförordnad CFO i DevPort AB (publ)

Pressmeddelande den 3 juni 2022, kl. 18:00 CET DevPorts nuvarande…

LÄS
Kommuniké från DevPort ABs (publ) årsstämma 2022

Kommuniké från DevPort ABs (publ) årsstämma 2022

Kommuniké från DevPort ABs (publ) årsstämma 2022 Pressmeddelande den 18…

LÄS
DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-mars 2022

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-mars 2022

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-mars 2022 Pressmeddelande den…

LÄS
Rättelse avseende att DevPort AB (publ) kallar till årsstämma den 18 maj 2022

Rättelse avseende att DevPort AB (publ) kallar till årsstämma den 18 maj 2022

  Rättelse avseende att DevPort AB (publ) kallar till årsstämma…

LÄS
DevPort AB (publ) redovisar års- och hållbarhetsredovisning för år 2021

DevPort AB (publ) redovisar års- och hållbarhetsredovisning för år 2021

DevPort AB (publ) redovisar års- och hållbarhetsredovisning för år 2021…

LÄS
DevPort AB (publ) kallar till årsstämma den 18 maj 2022

DevPort AB (publ) kallar till årsstämma den 18 maj 2022

DevPort AB (publ) kallar till årsstämma den 18 maj 2022…

LÄS
DevPort AB (publ) meddelar byte av Certified Adviser

DevPort AB (publ) meddelar byte av Certified Adviser

DEVPORT AB (PUBL) MEDDELAR BYTE AV CERTIFIED ADVISER Press release…

LÄS
Video från informationsmöte bokslutskommuniké 2022-02-15

Video från informationsmöte bokslutskommuniké 2022-02-15

LÄS
DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2021

DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2021

DEVPORT AB (PUBL) REDOVISAR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ÅR 2021 Press release  •…

LÄS
LÄNK OCH INSTRUKTION FÖR UPPKOPPLING TILL INFORMATIONSMÖTE DEN 15 FEBRUARI 2022, KL. 09:00

LÄNK OCH INSTRUKTION FÖR UPPKOPPLING TILL INFORMATIONSMÖTE DEN 15 FEBRUARI 2022, KL. 09:00

Informationsmöte för aktieägare och övriga intresserade Länk till Teams-möte Varmt…

LÄS
DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED…

LÄS
DevPort ABs (publ) styrelse antar nya långsiktiga mål

DevPort ABs (publ) styrelse antar nya långsiktiga mål

DevPort ABs (publ) styrelse antar nya långsiktiga mål Press release…

LÄS
DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-september 2021

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-september 2021

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-september 2021 Press release…

LÄS
Länk och instruktion för uppkoppling till informationsmöte den 16 november 2021, kl. 09:00

Länk och instruktion för uppkoppling till informationsmöte den 16 november 2021, kl. 09:00

Informationsmöte för aktieägare och övriga intresserade   Anslut till Microsoft…

LÄS
DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORT

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORT

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED…

LÄS
DevPort ABs (publ) valberedning inför årsstämman 2022

DevPort ABs (publ) valberedning inför årsstämman 2022

DevPort ABs (publ) valberedning inför årsstämman 2022 Press release  •…

LÄS
Video från informationsmöte kvartalsrapport, från 2021-08-17

Video från informationsmöte kvartalsrapport, från 2021-08-17

Informationsmöte kvartalsrapport för januari - juni 2021

LÄS
DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-juni 2021

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-juni 2021

LÄS
DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORT

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORT

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED…

LÄS
DevPort AB (publ) expanderar via förvärv i sydöstra Sverige

DevPort AB (publ) expanderar via förvärv i sydöstra Sverige

LÄS
DevPorts teckningsoptionsprogram övertecknat

DevPorts teckningsoptionsprogram övertecknat

DevPorts teckningsoptionsprogram övertecknat Press release   •  10 juni, 2021 15:00 CEST I…

LÄS
DevPort AB (publ) tecknar samarbetsavtal med  Carabiner AB kring kompetenscenter inom funktions-säkerhet

DevPort AB (publ) tecknar samarbetsavtal med Carabiner AB kring kompetenscenter inom funktions-säkerhet

DevPort AB (publ) tecknar samarbetsavtal med Carabiner AB kring kompetenscenter…

LÄS
Kommuniké från DevPorts årsstämma 2021

Kommuniké från DevPorts årsstämma 2021

Kommuniké från DevPorts årsstämma 2021 Press release   •  18 maj,…

LÄS
Pressmeddelande – DevPort AB publ – DevPort bjuder in till informationsträff den 21 maj 2021

Pressmeddelande – DevPort AB publ – DevPort bjuder in till informationsträff den 21 maj 2021

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED…

LÄS
DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari-mars 2021

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari-mars 2021

LÄS
DevPort AB (publ) redovisar års- och hållbarhetsredovisning för år 2020

DevPort AB (publ) redovisar års- och hållbarhetsredovisning för år 2020

DevPort AB (publ) redovisar års- och hållbarhetsredovisning för år 2020…

LÄS
DevPort AB (publ) förvärvar inkråmet i IT-konsultföretaget ZenDev AB

DevPort AB (publ) förvärvar inkråmet i IT-konsultföretaget ZenDev AB

DevPort AB (publ) förvärvar inkråmet i IT-konsultföretaget ZenDev AB Press…

LÄS
DevPort AB (publ) tecknar samarbetsavtal kring IT-kompetens och lågkostnadsalternativ i Bosnien

DevPort AB (publ) tecknar samarbetsavtal kring IT-kompetens och lågkostnadsalternativ i Bosnien

LÄS
Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 18 maj 2021

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 18 maj 2021

DevPort AB (publ) kallar till årsstämma den 18 maj 2021…

LÄS
DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2020

DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2020

DevPort AB avslutar 2020 med ett starkt kvartal där både rörelseresultat och -marginal förbättras. Den teknikomställning som sker inom industrin och som leder till ökad aktivitet på marknaden ger DevPort nya tillväxtmöjligheter. DevPorts styrelse föreslår, till ordinarie bolagsstämma i maj, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020.
LÄS
Organisationsförändring inom DevPort AB (publ):s koncernledning

Organisationsförändring inom DevPort AB (publ):s koncernledning

LÄS
DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari-september 2020

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari-september 2020

LÄS
Vi expanderar i södra Sverige!

Vi expanderar i södra Sverige!

News • 16 November 2020 DevPort ökar den geografiska närvaron…

LÄS
DevPort AB (publ) förtydligar tidigare utsänt pressmeddelande om att DevPort expanderar via förvärv i södra Sverige

DevPort AB (publ) förtydligar tidigare utsänt pressmeddelande om att DevPort expanderar via förvärv i södra Sverige

DevPort AB (publ) förtydligar tidigare utsänt pressmeddelande om att DevPort…

LÄS
DevPort AB (publ) expanderar via förvärv i södra Sverige

DevPort AB (publ) expanderar via förvärv i södra Sverige

DevPort AB (publ) expanderar via förvärv i södra Sverige Press…

LÄS
Ny representation i DevPort ABs (publ) valberedning

Ny representation i DevPort ABs (publ) valberedning

Ny representation i DevPort ABs (publ) valberedning Press release  •  15…

LÄS
STÖRRE ÄGARFÖRÄNDRING I DEVPORT AB (PUBL)

STÖRRE ÄGARFÖRÄNDRING I DEVPORT AB (PUBL)

STÖRRE ÄGARFÖRÄNDRING I DEVPORT AB (PUBL) Press release  •  11 september,…

LÄS
Länk och instruktion för uppkoppling till informationsmöte den 18 augusti 2020, kl. 13:30

Länk och instruktion för uppkoppling till informationsmöte den 18 augusti 2020, kl. 13:30

Informationsmöte kvartalsrapport för andra kvartalet 2020   Anslut till Microsoft…

LÄS
DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–juni 2020

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–juni 2020

LÄS
DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORT

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORT

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED…

LÄS
DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–mars 2020

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–mars 2020

LÄS
DevPort AB (publ) förtydligar tidigare utsänt pressmeddelande ang. års- och hållbarhetsredovisning för år 2019

DevPort AB (publ) förtydligar tidigare utsänt pressmeddelande ang. års- och hållbarhetsredovisning för år 2019

DevPort AB (publ) förtydligar tidigare utsänt pressmeddelande ang. års- och…

LÄS
DevPort AB (publ) redovisar årsredovisning för år 2019

DevPort AB (publ) redovisar årsredovisning för år 2019

DevPort AB (publ) redovisar års- och hållbarhetsredovisning för år 2019…

LÄS
Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 14 maj 2020

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 14 maj 2020

DevPort AB (publ) kallar till årsstämma den 14 maj 2020…

LÄS
DevPort AB (publ) anpassar verksamheten till rådande marknadssituation och varslar 54 anställda om uppsägning

DevPort AB (publ) anpassar verksamheten till rådande marknadssituation och varslar 54 anställda om uppsägning

Styrelsen och ledningen i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) har, trots vidtagna åtgärder kring korttidspermitteringar, tvingats till ytterligare åtgärder genom att varsla totalt 54 anställda inom DevPortkoncernen om uppsägning. Detta till följd av att flera av DevPorts kunder kraftigt har dragit ner eller i vissa fall nästan helt avstannat med sin verksamhet. 
LÄS
DevPort AB (publ) anpassar verksamheten till rådande marknadssituation samt redovisar förändringar i styrelsen

DevPort AB (publ) anpassar verksamheten till rådande marknadssituation samt redovisar förändringar i styrelsen

Styrelsen och ledningen i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) har beslutat att införa korttidspermittering för delar av personalen i enlighet med regeringens beslut och regelverk om korttidspermittering. Styrelsens ordförande, Göran Kroon har också meddelat utträde ur DevPorts styrelse av personliga skäl och ersätts av styrelsens vice ordförande, Per Rodert, fram till DevPorts årsstämma 2020.  
LÄS
DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2019

DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2019

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar en fortsatt god tillväxt under fjärde kvartalet och för helåret 2019. Samtidigt ligger fokus på ökad lönsamhet framöver. DevPorts styrelse rekommenderar ordinarie bolagsstämma i maj besluta om att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019.
LÄS
DevPort utvald som ramavtalsleverantör till Rosemount Tank Radar (del av Emersonkoncernen)

DevPort utvald som ramavtalsleverantör till Rosemount Tank Radar (del av Emersonkoncernen)

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) har tecknat ramavtal med Rosemount Tank Radar AB gällande konsulttjänster under åren 2020–2022 med option på förlängning. Det finns inga garanterade ordervärden angivet i ramavtalet men båda parter ser en positiv utveckling av ramavtalet.
LÄS
DevPort förlänger ramavtal med Scania

DevPort förlänger ramavtal med Scania

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) tecknar förlängt ramavtal med fordonstillverkaren Scania rörande konsulttjänster inom R&D-området. Det finns inga garanterade ordervärden angivet i ramavtalet men DevPort ser en fortsatt positiv utveckling.  
LÄS
DevPort AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 17 januari 2020

DevPort AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 17 januari 2020

Aktieägarna i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 17 januari 2020 kl. 16:00 på Bolagets huvudkontor, Theres Svenssons gata 10, 417 55 Göteborg.
LÄS
DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–september 2019

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–september 2019

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar en rapport med fortsatt god omsättningstillväxt. Under tredje kvartalet 2019 ökade omsättningen med ca 26% jämfört med motsvarande period året innan. Samtidigt redovisas en lägre rörelsemarginal och vinst i tredje kvartalet än motsvarande period föregående år.
LÄS
DevPort AB (publ) har anställt ny CFO

DevPort AB (publ) har anställt ny CFO

Fredrik Johansson har anställts som ny CFO och ekonomichef för DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”). Fredrik tillträder tjänsten senast den 17 februari 2020 eller enligt annan överenskommelse.
LÄS
DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–juni 2019

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–juni 2019

Press release • 13 augusti 2019, 08:30 CEST DevPort AB (publ)…

LÄS
Kommuniké från DevPorts årsstämma 2019

Kommuniké från DevPorts årsstämma 2019

Press release • 14 maj, 2019 17:45 CEST DevPort AB…

LÄS
DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–mars 2019

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–mars 2019

Press release • 14 maj, 2019 11:15 CEST DevPort AB…

LÄS
Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 14 maj 2019

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 14 maj 2019

Press release • 12 april, 2019 08:45 CEST Aktieägarna i…

LÄS
DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2018

DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2018

Press release • 22 februari, 2019 08:45 CEST DevPort AB…

LÄS
DevPort AB (publ) har genom sitt helägda dotterbolag ADIGA AB förvärvat 34 procent av aktierna i KVA Control System AB

DevPort AB (publ) har genom sitt helägda dotterbolag ADIGA AB förvärvat 34 procent av aktierna i KVA Control System AB

Press release  •  31 januari, 2019, 10:00 CET DevPort AB (publ) meddelande den…

LÄS
Fond går in som ny stor ägare i DevPort AB (publ)

Fond går in som ny stor ägare i DevPort AB (publ)

Press release   •  19 december, 2018 09:00 CET DevPort AB:s…

LÄS
DevPort AB (publ) har genomfört förvärvet av teknikkonsultföretaget ADIGA AB

DevPort AB (publ) har genomfört förvärvet av teknikkonsultföretaget ADIGA AB

Press release   •  14 december, 2018 17:30 CET DevPort AB…

LÄS
DevPort AB (publ) undersöker möjligheterna till byte av noteringslista

DevPort AB (publ) undersöker möjligheterna till byte av noteringslista

Press release   •  5 december, 2018 08:30 CET Styrelsen i…

LÄS
DevPort förvärvar teknikkonsultföretaget ADIGA AB

DevPort förvärvar teknikkonsultföretaget ADIGA AB

Press release   •  21 november, 2018 13:00 CET DevPort AB…

LÄS
DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–sep 2018

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–sep 2018

Press release   •  12 november, 2018 08:30 CEST DevPort AB…

LÄS
Information gällande beslutad fondemission 1:1 i DevPort AB (publ)

Information gällande beslutad fondemission 1:1 i DevPort AB (publ)

Press release   •  10 oktober, 2018 08:30 CEST F.o.m. idag…

LÄS
DevPort AB (publ) förstärker organisationen och utser samtidigt Charlotta Dehn som ny v. VD

DevPort AB (publ) förstärker organisationen och utser samtidigt Charlotta Dehn som ny v. VD

Press release   •  28 september, 2018 10:00 CEST Styrelsen i…

LÄS
DevPort AB (publ) meddelar från extra bolagsstämma den 18 september 2018

DevPort AB (publ) meddelar från extra bolagsstämma den 18 september 2018

Press release   •  18 september, 2018 16:30 CEST Den extra…

LÄS
DevPort AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 18 september 2018

DevPort AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 18 september 2018

Press release   •  28 augusti, 2018 07:45 CEST DevPorts styrelse kallar till…

LÄS
DEVPORT AB (PUBL) REDOVISAR DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

DEVPORT AB (PUBL) REDOVISAR DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

Press release • 10 augusti, 2018 8:30 CEST DevPort AB (publ)…

LÄS
DevPort tecknar ramavtal med större internationellt bolag inom fordonsindustrin

DevPort tecknar ramavtal med större internationellt bolag inom fordonsindustrin

Press release • 28 maj, 2018 14:00 CEST DevPort AB…

LÄS
DevPort deltager på Avanzas börsdag samt nomineras till bästa notering

DevPort deltager på Avanzas börsdag samt nomineras till bästa notering

Pressmeddelande - DevPort AB publ - Avanzas börsdag samt årets…

LÄS
KOMMUNIKÉ FRÅN DEVPORTS ÅRSSTÄMMA 2018

KOMMUNIKÉ FRÅN DEVPORTS ÅRSSTÄMMA 2018

Press release • 14 maj, 2018 17:30 CEST DevPort AB (publ)…

LÄS
DEVPORT AB (PUBL) REDOVISAR DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018

DEVPORT AB (PUBL) REDOVISAR DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018

Press release • 14 maj, 2018 11:00 CEST  DevPort AB (publ)…

LÄS
Bolagsstämmohandlingar till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 14 maj 2018

Bolagsstämmohandlingar till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 14 maj 2018

LÄS
DevPort AB (publ) redovisar årsredovisning för år 2017

DevPort AB (publ) redovisar årsredovisning för år 2017

Press release • 23 april, 2018 08:45 CEST DevPort AB…

LÄS
DevPort AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 14 maj 2018

DevPort AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 14 maj 2018

LÄS
DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2017

DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2017

Press release • 20 februari, 2018 08:30 CEST DevPort AB…

LÄS
DevPort AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 7 februari 2018

DevPort AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 7 februari 2018

Pressmeddelandet • 16 januari, 2018 19:00 CEST Bolagets huvudägare SEBI…

LÄS

FINANSIELL KONTAKT

FREDRIK JOHANSSON – CFO

070 – 590 19 85
fredrik.johansson@devport.se