skip to Main Content

Fond går in som ny stor ägare i DevPort AB (publ)

Press release   •  19 december, 2018 09:00 CET

DevPort AB:s huvudägare SEBI Holding AB har sålt 300 000 B-aktier i DevPort. Köpare är Nordea Småbolagsfonder som tillsammans med ovanstående aktier totalt har förvärvat 500 000 B-aktier motsvarande 5,1 % av kapitalet och blir därmed DevPorts femte största ägare. SEBI Holding AB innehar efter försäljningen ca 2,4 miljoner aktier motsvarande ca 24 % av kapitalet.

DevPorts styrelseordförande Göran Kroon meddelar att styrelsen ser mycket positivt på att det institutionella ägandet genom ovanstående affär ökar. Nordea Fonder är en mycket långsiktig och stabil ägare vilket skapar en stabil bas för DevPorts fortsatta utveckling.

För ytterligare information:
Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2018, kl. 09:00 CET.

Om DevPort
DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40-50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm. Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.devport.se.