skip to Main Content

Genomförda händelser

16
februari
2021
Bokslutskommuniké 2020

 

17
november
2020
Delårsrapport jan–sep 2020

 

 

 

18
augusti
2020
Delårsrapport jan–juni 2020
14
maj
2020
Ordinarie bolagsstämma
14
maj
2020
Kvartalsrapport Q1 2020
17
april
2020
Årsredovisning 2019
18
februari
2020
Bokslutskommuniké 2019

2019

12
november
2019
Kvartalsrapport Q3 2019
13
augusti
2019
Kvartalsrapport Q2 2019
14
maj
2019
Ordinarie bolagsstämma
14
maj
2019
Kvartalsrapport Q1 2019
23
april
2019
Årsredovisning 2018
22
februari
2019
Boksluts­kommuniké 2018

2018

12
november
2018
Kvartalsrapport Q3 2018
10
augusti
2018
Kvartalsrapport Q2 2018
14
maj
2018
Kvartalsrapport Q1 2018
14
maj
2018
Ordinarie bolagsstämma / årsstämma
23
april
2018
Årsredovisning 2017
20
februari
2018
Boksluts­kommuniké 2017

FINANSIELL KONTAKT

FREDRIK JOHANSSON – CFO

070 – 590 19 85
fredrik.johansson@devport.se

Back To Top