skip to Main Content

Handelsbanken Fonder går in som ny stor ägare i DevPort AB (publ)

Press release • 17 maj, 2019 15:20 CEST

Handelsbanken Fonder har förvärvat 469 000 B-aktier i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”), vilket motsvarar ca 4,7 % av kapitalet, och blir därmed DevPorts sjätte största ägare. Ett antal större aktieägare inkl. VD och chef för strategisk försäljning i DevPort har tillsammans bidragit till att möjliggöra för Handelsbanken Fonder att kunna förvärva en större post aktier i DevPort. Säljande aktieägare fortsätter att vara större aktieägare i DevPort.  

DevPorts styrelseordförande Göran Kroon meddelar att styrelsen ser mycket positivt på att det institutionella ägandet genom ovanstående affär ökar. Handelsbanken Fonder är en mycket långsiktig och stabil ägare vilket skapar en stabil bas för DevPorts fortsatta utveckling.

 

För ytterligare information
Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019, kl. 15:20 CET.

Om DevPort
DevPort är ett svenskt utvecklings- och teknikkonsultföretag. Bolaget agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40-50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 550 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20

För mer information, besök www.devport.se.