skip to Main Content
Revolution Slider Error: Slider with alias inv_press not found.
Maybe you mean: 'viardevport' or 'karriar' or 'Anlitaoss' or 'Partnernatverket' or 'Kontakt' or 'investor_front'

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-juni 2021

LÄS

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORT

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORT Press release  •  12 augusti,…

LÄS

DevPort AB (publ) expanderar via förvärv i sydöstra Sverige

LÄS

DevPorts teckningsoptionsprogram övertecknat

DevPorts teckningsoptionsprogram övertecknat Press release   •  10 juni, 2021 15:00 CEST I enlighet med beslut från årsstämman…

LÄS

DevPort AB (publ) tecknar samarbetsavtal med Carabiner AB kring kompetenscenter inom funktions-säkerhet

DevPort AB (publ) tecknar samarbetsavtal med Carabiner AB kring kompetenscenter inom funktionssäkerhet Press release  •  27…

LÄS

Kommuniké från DevPorts årsstämma 2021

Kommuniké från DevPorts årsstämma 2021 Press release   •  18 maj, 2021 14:00 CEST DevPort AB (publ) (”DevPort”…

LÄS

Pressmeddelande – DevPort AB publ – DevPort bjuder in till informationsträff den 21 maj 2021

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORT Press release  •  18 maj,…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari-mars 2021

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar års- och hållbarhetsredovisning för år 2020

DevPort AB (publ) redovisar års- och hållbarhetsredovisning för år 2020 Press release • 19 april 2021 08:45 CET…

LÄS

DevPort AB (publ) förvärvar inkråmet i IT-konsultföretaget ZenDev AB

DevPort AB (publ) förvärvar inkråmet i IT-konsultföretaget ZenDev AB Press release  •  19 april, 2021 08:45 CET DevPort…

LÄS

DevPort AB (publ) tecknar samarbetsavtal kring IT-kompetens och lågkostnadsalternativ i Bosnien

LÄS

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 18 maj 2021

DevPort AB (publ) kallar till årsstämma den 18 maj 2021 Press release • 14 april, 2021 08:30 CET…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2020

DevPort AB avslutar 2020 med ett starkt kvartal där både rörelseresultat och -marginal förbättras. Den teknikomställning som sker inom industrin och som leder till ökad aktivitet på marknaden ger DevPort nya tillväxtmöjligheter. DevPorts styrelse föreslår, till ordinarie bolagsstämma i maj, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020.
LÄS

Organisationsförändring inom DevPort AB (publ):s koncernledning

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari-september 2020

LÄS

DevPort AB (publ) förtydligar tidigare utsänt pressmeddelande om att DevPort expanderar via förvärv i södra Sverige

DevPort AB (publ) förtydligar tidigare utsänt pressmeddelande om att DevPort expanderar via förvärv i södra…

LÄS

DevPort AB (publ) expanderar via förvärv i södra Sverige

DevPort AB (publ) expanderar via förvärv i södra Sverige Press release  •  4 november 2020 9:00 CET Som…

LÄS

Ny representation i DevPort ABs (publ) valberedning

Ny representation i DevPort ABs (publ) valberedning Press release  •  15 oktober 2020 13:00 CET I enlighet med…

LÄS

STÖRRE ÄGARFÖRÄNDRING I DEVPORT AB (PUBL)

STÖRRE ÄGARFÖRÄNDRING I DEVPORT AB (PUBL) Press release  •  11 september, 2020 14:15 CET Nordea Småbolagsfond Norden, OstVast…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–juni 2020

LÄS

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORT

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORT Press release  •  11 augusti,…

LÄS

STYRELSENS ORDFÖRANDE ÖKAR SITT AKTIEINNEHAV I DEVPORT AB (PUBL)

STYRELSENS ORDFÖRANDE ÖKAR SITT AKTIEINNEHAV I DEVPORT AB (PUBL) Press release  •  26 juni, 2020 11:00 CET Styrelsens…

LÄS

DevPort vinner utvecklingsprojekt inom mobil-app-utveckling till Rosemount Tank Radar (del av Emersonkoncernen)

DevPort vinner utvecklingsprojekt inom mobil-app-utveckling till Rosemount Tank Radar (del av Emersonkoncernen) Press release  •  10…

LÄS

Kommuniké från DevPorts årsstämma 2020

Kommuniké från DevPorts årsstämma 2020 Press release   •  14 maj, 2020 17:45 CEST DevPort AB (publ) (”DevPort”…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–mars 2020

LÄS

Organisationsförändring och ny medlem i DevPort AB (publ):s koncernledning

Organisationsförändring och ny medlem i DevPort AB (publ):s koncernledning Press release  •  5 maj, 2020 09:00 CET Nino…

LÄS

DevPort AB (publ) förtydligar tidigare utsänt pressmeddelande ang. års- och hållbarhetsredovisning för år 2019

DevPort AB (publ) förtydligar tidigare utsänt pressmeddelande ang. års- och hållbarhetsredovisning för år 2019 Press…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar årsredovisning för år 2019

DevPort AB (publ) redovisar års- och hållbarhetsredovisning för år 2019 Press release   •  17 april,…

LÄS

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 14 maj 2020

DevPort AB (publ) kallar till årsstämma den 14 maj 2020 Pressrelease   •  9 april, 2020 11:30 CEST…

LÄS

DevPort AB (publ) anpassar verksamheten till rådande marknadssituation och varslar 54 anställda om uppsägning

Styrelsen och ledningen i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) har, trots vidtagna åtgärder kring korttidspermitteringar, tvingats till ytterligare åtgärder genom att varsla totalt 54 anställda inom DevPortkoncernen om uppsägning. Detta till följd av att flera av DevPorts kunder kraftigt har dragit ner eller i vissa fall nästan helt avstannat med sin verksamhet. 
LÄS

DevPort AB (publ) anpassar verksamheten till rådande marknadssituation samt redovisar förändringar i styrelsen

Styrelsen och ledningen i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) har beslutat att införa korttidspermittering för delar av personalen i enlighet med regeringens beslut och regelverk om korttidspermittering. Styrelsens ordförande, Göran Kroon har också meddelat utträde ur DevPorts styrelse av personliga skäl och ersätts av styrelsens vice ordförande, Per Rodert, fram till DevPorts årsstämma 2020.  
LÄS

CFO köper aktier i DevPort AB (publ)

DevPort AB:s (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) nytillträdande CFO, Fredrik Johansson, har förvärvat 7 500 B-aktier i DevPort, till ett värde av 180 000 kronor.
LÄS

Styrelseledamot ökar sitt aktieinnehav i DevPort AB (publ)

Styrelseledamot Per Rodert har förvärvat 219 810 B-aktier i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”), vilket motsvarar ca 2,2 % av kapitalet. Huvuddelen av aktierna, 200 000 B-aktier, förvärvades av SEBI Holding AB. Efter förvärvet äger Per Rodert (privat och genom närstående) 919 810 B-aktier i DevPort motsvarande 9,1 % av kapitalet.
LÄS

DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2019

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar en fortsatt god tillväxt under fjärde kvartalet och för helåret 2019. Samtidigt ligger fokus på ökad lönsamhet framöver. DevPorts styrelse rekommenderar ordinarie bolagsstämma i maj besluta om att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019.
LÄS

DevPort utvald som ramavtalsleverantör till Rosemount Tank Radar (del av Emersonkoncernen)

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) har tecknat ramavtal med Rosemount Tank Radar AB gällande konsulttjänster under åren 2020–2022 med option på förlängning. Det finns inga garanterade ordervärden angivet i ramavtalet men båda parter ser en positiv utveckling av ramavtalet.
LÄS

DevPort förlänger ramavtal med Scania

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) tecknar förlängt ramavtal med fordonstillverkaren Scania rörande konsulttjänster inom R&D-området. Det finns inga garanterade ordervärden angivet i ramavtalet men DevPort ser en fortsatt positiv utveckling.  
LÄS

Kommuniké från extra bolagsstämma den 17 januari 2020 i DevPort AB

DevPort AB (”Bolaget”) höll idag, fredagen den 17 januari 2020, extra bolagsstämma på Bolagets huvudkontor i Göteborg. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
LÄS

Organisationsförändring och ny medlem i DevPort AB (publ):s koncernledning

Daniel Bexdal har utsetts till ny medlem i DevPort AB:s (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) koncernledning. Alexandra Leonkrone går samtidigt in som t.f. affärsområdeschef för affärsområde IT. Johan Krii lämnar samtidigt rollen som affärsområdeschef inom IT.
LÄS

DevPort leder utbildningsarbetet inom elsäkerhet för Koenigsegg Automotive AB

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) levererar kompetensutveckling till exklusiva hyperbilstillverkaren Koenigsegg Automotive AB, och har samtidigt tagit fram specialverktyg till deras bil Koenigsegg Regera som nyligen satte nytt världsrekord.
LÄS

DevPort ingår avtal om förvärv av återstående aktier i dotterbolag

Styrelsen för DevPort AB (”DevPort” eller ”Bolaget”), som är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market, meddelar att Bolagets styrelse har ingått avtal om att förvärva resterande nio (9) procent av aktierna i dotterbolaget DevPort Winning Solution AB (”Winning Solution”). Förvärvet förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 17 januari 2020. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.  
LÄS

DevPort AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 17 januari 2020

Aktieägarna i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 17 januari 2020 kl. 16:00 på Bolagets huvudkontor, Theres Svenssons gata 10, 417 55 Göteborg.
LÄS

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–september 2019

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar en rapport med fortsatt god omsättningstillväxt. Under tredje kvartalet 2019 ökade omsättningen med ca 26% jämfört med motsvarande period året innan. Samtidigt redovisas en lägre rörelsemarginal och vinst i tredje kvartalet än motsvarande period föregående år.
LÄS

DevPort AB (publ) har anställt ny CFO

Fredrik Johansson har anställts som ny CFO och ekonomichef för DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”). Fredrik tillträder tjänsten senast den 17 februari 2020 eller enligt annan överenskommelse.
LÄS

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–juni 2019

Press release • 13 augusti 2019, 08:30 CEST DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar en…

LÄS

Organisationsförändringar och nya medlemmar i DevPort AB (publ):s koncernledning

Press release • 20 juni, 2019 16:30 CEST Johan Krii och Alexandra Leonkrone har utsetts…

LÄS

VD ökar sitt aktieinnehav i DevPort AB (publ)

Press release • 13 juni, 2019 08:00 CEST DevPort AB:s (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) VD,…

LÄS

Handelsbanken Fonder går in som ny stor ägare i DevPort AB (publ)

Press release • 17 maj, 2019 15:20 CEST Handelsbanken Fonder har förvärvat 469 000 B-aktier…

LÄS

Kommuniké från DevPorts årsstämma 2019

Press release • 14 maj, 2019 17:45 CEST DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) höll…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–mars 2019

Press release • 14 maj, 2019 11:15 CEST DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar…

LÄS

DevPorts års- och hållbarhetsredovisning 2018

Press release • 23 april, 2019 08:45 CEST DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) offentliggör…

LÄS

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 14 maj 2019

Press release • 12 april, 2019 08:45 CEST Aktieägarna i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2018

Press release • 22 februari, 2019 08:45 CEST DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år…

LÄS

DevPort AB (publ) har genom sitt helägda dotterbolag ADIGA AB förvärvat 34 procent av aktierna i KVA Control System AB

Press release  •  31 januari, 2019, 10:00 CET DevPort AB (publ) meddelande den 14 december 2018 att de…

LÄS

Fond går in som ny stor ägare i DevPort AB (publ)

Press release   •  19 december, 2018 09:00 CET DevPort AB:s huvudägare SEBI Holding AB har…

LÄS

DevPort AB (publ) har genomfört förvärvet av teknikkonsultföretaget ADIGA AB

Press release   •  14 december, 2018 17:30 CET DevPort AB (publ), noterat på Nasdaq First…

LÄS

DevPort AB (publ) undersöker möjligheterna till byte av noteringslista

Press release   •  5 december, 2018 08:30 CET Styrelsen i DevPort AB (publ), noterat på…

LÄS

DevPort förvärvar teknikkonsultföretaget ADIGA AB

Press release   •  21 november, 2018 13:00 CET DevPort AB (publ), noterat på Nasdaq First…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–sep 2018

Press release   •  12 november, 2018 08:30 CEST DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar…

LÄS

Information gällande beslutad fondemission 1:1 i DevPort AB (publ)

Press release   •  10 oktober, 2018 08:30 CEST F.o.m. idag onsdag den 10 oktober 2018…

LÄS

DevPort AB (publ) förstärker organisationen och utser samtidigt Charlotta Dehn som ny v. VD

Press release   •  28 september, 2018 10:00 CEST Styrelsen i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller…

LÄS

DevPort AB (publ) meddelar från extra bolagsstämma den 18 september 2018

Press release   •  18 september, 2018 16:30 CEST Den extra bolagsstämman har beslutat att genomföra…

LÄS

DevPort AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 18 september 2018

Press release   •  28 augusti, 2018 07:45 CEST DevPorts styrelse kallar till extra bolagsstämma i DevPort AB…

LÄS

DEVPORT AB (PUBL) REDOVISAR DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

Press release • 10 augusti, 2018 8:30 CEST DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari-juni 2018  DevPort…

LÄS

DevPort tecknar ramavtal med större internationellt bolag inom fordonsindustrin

Press release • 28 maj, 2018 14:00 CEST DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) tecknar…

LÄS

DevPort deltager på Avanzas börsdag samt nomineras till bästa notering

Pressmeddelande - DevPort AB publ - Avanzas börsdag samt årets bästa börsnotering - 180523

LÄS

KOMMUNIKÉ FRÅN DEVPORTS ÅRSSTÄMMA 2018

Press release • 14 maj, 2018 17:30 CEST DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) Måndagen den…

LÄS

DEVPORT AB (PUBL) REDOVISAR DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018

Press release • 14 maj, 2018 11:00 CEST  DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar en…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar årsredovisning för år 2017

Press release • 23 april, 2018 08:45 CEST DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) offentliggör…

LÄS

DevPort AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 14 maj 2018

LÄS

Förtydligande av tidigare pressmeddelande avseende förvärv

Press release • 13 april, 2018 10:00 CES DevPort AB (publ), noterat på Nasdaq First North…

LÄS

DevPort AB (publ) förvärvar konsult- och utbildningsföretaget ACT Competence AB

Press release • 13 april, 2018 08:30 CEST Samtidigt anges nytt datum för offentliggörande av…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2017

Press release • 20 februari, 2018 08:30 CEST DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år…

LÄS

DevPort AB (publ) startar nytt affärsområde inom IT

Press release • 12 februari, 2018 14:00 CEST DevPort AB (publ) startar nytt affärsområde inom…

LÄS

DevPort AB (publ) meddelar från extra bolagsstämma från den 7 februari 2018

Press release , 7 februari 2018 17:00 CEST DevPort AB (publ) meddelar från extra bolagsstämma…

LÄS

DevPort AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 7 februari 2018

Pressmeddelandet • 16 januari, 2018 19:00 CEST Bolagets huvudägare SEBI Holding AB, har begärt att…

LÄS

Erbjudandet att teckna aktier i DevPort AB (publ) övertecknades

Press release • 4 december, 2017 09:00 CEST  Erbjudandet att teckna aktier i DevPort AB…

LÄS

DevPort AB (publ) är godkända för handel på Nasdaq First North Premier

Press release • Nov 28, 2017 10:00 CEST DevPort AB (publ) ("DevPort" eller "Bolaget") har…

LÄS

DevPort AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering på Nasdaq First North Premier

Press release, November 9, 2017, 16:00 CEST Styrelsen för DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra…

LÄS

FINANSIELL KONTAKT

SABINE EKMAN – CFO

031 – 50 59 04
sabine.ekman@devport.se

Back To Top