skip to Main Content

Bolagets koncernledning består av åtta personer. Nedan redovisas uppgifter om dessa ledningspersoner med födelseår, befattning, anställningsår, utbildning, erfarenhet, pågående uppdrag och tidigare uppdrag sedan minst fem år för respektive person (bortsett från uppdrag inom Koncernen) samt aktieinnehav i DevPort. Innehaven inkluderar makes, makas och omyndiga barns innehav samt innehav via bolag där vederbörande har ett betydande ägande och/eller betydande inflytande.

Verkställande direktör & CEO
Nils Malmros
(född 1973)

Utbildning:
Elektroingenjör

Aktuella uppdrag:
Utöver uppdrag inom DevPort-koncernen är Nils ledamot i MalmrosStrömshaga AB, ordförande i samfällighetsföreningarna Fridhem-Johannedal, Pilgaraget och Södra Annedalsgaragen samt ordförande i sopsugssamfällighetsföreningarna Vegastaden och Annedal.

Erfarenheter:
Tidigare bl.a. affärsområdeschef för konsultkoncernen ÅF:s då största affärsområde inom inbyggda system och IT som totalt sysselsatte ca 1 200 personer. Nils har tidigare även arbetat som Utvecklingscentrumschef, medlem i koncernledningen samt dotterbolags VD inom dåvarande Epsilonkoncernen, Affärsenhetschef på Telecakoncernen och på AU-Systemkoncernen samt varit VD för FrontPartner.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
Ledamot i FABS AB och Lindholhomen Science Park Aktiebolag samt ledamot inom Epsilon-koncernen.

Antal aktier:
515 000 B-aktier privat och genom bolag.

Vice verkställande direktör & Affärsområdeschef – Produktutveckling
Charlotta Dehn
(född 1982)

Utbildning:
B.Sc. Designingenjör

Aktuella uppdrag:

Erfarenheter:
Charlotta har sedan 2006 arbetat inom fordonsutveckling och sedan 2011 som ledare på konsultbolag. Innan DevPort var Charlotta sektionschef på ÅF.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:

Antal aktier:
12 168 B-aktier privat

CFO
Fredrik Johansson
(född 1985)

Utbildning:
Civilekonom

Aktuella uppdrag:

Erfarenheter:
Fredrik har närmast en bakgrund som Head of group control på KappAhl. Dessförinnan arbetade Fredrik som ekonomichef på Gina Tricot och auktoriserad revisor på KPMG.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:

Antal aktier:
7 500 B-aktier privat

Försäljningschef
Christian Sjöberg
(född 1980)

Utbildning:
Högskoleutbildad

Aktuella uppdrag:

Erfarenheter:
17 års erfarenhet och har arbetat inom konsultbranschen i 10 år. Christian har de senaste 7 åren drivit konsultbolaget Act Competence med ledande befattning som ägare och vice VD. Han har även arbetat som projektledare, utbildare och ingenjör på olika Volvo-bolag. Christian sitter i ledningsgruppen för olika yrkeshögskolor och högskolor med anknytning till fordonsindustrin och håller i utbildningar och föreläsningar inom det tekniska området.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
Styrelseordförande i Act Competence konsult- och utbildningsbolag inom tekniska utbildningsområden.

Antal aktier:
5 550 B-aktier privat

Chef IT-lösningar
Alexandra Leonkrone
(född 1982)

Utbildning:
B.Sc. Organizational Leadership

Aktuella uppdrag:

Erfarenheter:
Alexandra har arbetat inom fordonsindustrin de senaste 10 åren och har i tidigare tjänster arbetat med rekrytering av chefer och specialister samt försäljning inom IT, och senast som konsultchef inom området inbyggda system här på DevPort.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:

Antal aktier:
133 B-aktier privat

Affärsområdeschef – Produktionsutveckling
Karl-Johan Rosin
(född 1979)

Utbildning:
Maskiningenjör

Aktuella uppdrag:

Erfarenheter:
Tidigare erfarenhet som konsult på Volvo Powertrain, Volvo Bussar, Saab Automobile och Volvo Trucks. Karl-Johan har arbetat som säljare och kundansvarig i 5 år, samt som konsultchef med personalansvar i 12 år.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:

Antal aktier:
0 aktier

Affärsområdeschef – Digitala lösningar samt Chef strategisk försäljning
Daniel Bexdal
(född 1976)

Utbildning:
M.Sc. Engineering

Aktuella uppdrag:

Erfarenheter:
Daniel har en bakgrund inom flera olika branscher med huvudfokus inom fordonsindustrin och totalt över femton års erfarenhet av konsultbranschen. De senaste åren har han jobbat som projektledare, konsultchef och key-account manager.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:

Antal aktier:
0 aktier

Regionchef – DevPort Öst
Nino Glad
(född 1968)

Utbildning:
Högskoleutbildning

Aktuella uppdrag:
Regionchef

Erfarenheter:
Nino har tidigare arbetat som Konsultchef, försäljningschef, VD, Verksamhetschef inom United Nations.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
Försäljningschef, konsultchef

Antal aktier:
2 000 B-aktier privat

FINANSIELL KONTAKT

FREDRIK JOHANSSON – CFO

070 – 590 19 85
fredrik.johansson@devport.se

Back To Top