skip to Main Content

VD Nils Malmros träder in som tillförordnad CFO i DevPort AB (publ)

Pressmeddelande den 3 juni 2022, kl. 18:00 CET DevPorts nuvarande CFO, Fredrik Johansson, arbetar sin…

LÄS

Kommuniké från DevPort ABs (publ) årsstämma 2022

Kommuniké från DevPort ABs (publ) årsstämma 2022 Pressmeddelande den 18 maj 2022, kl. 18:00 CET…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-mars 2022

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-mars 2022 Pressmeddelande den 18 maj 2022, kl. 14:00…

LÄS

DevPort AB (publ) har anställt ny CFO

DevPort AB (publ) har anställt ny CFO Pressmeddelande den 19 april 2022, kl. 11:00 CET…

LÄS

Rättelse avseende att DevPort AB (publ) kallar till årsstämma den 18 maj 2022

  Rättelse avseende att DevPort AB (publ) kallar till årsstämma den 18 maj 2022 Pressmeddelande…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar års- och hållbarhetsredovisning för år 2021

DevPort AB (publ) redovisar års- och hållbarhetsredovisning för år 2021 Pressmeddelande den 14 april 2022,…

LÄS

DevPort AB (publ) kallar till årsstämma den 18 maj 2022

DevPort AB (publ) kallar till årsstämma den 18 maj 2022 Pressmeddelande den 13 april 2022,…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2021

DEVPORT AB (PUBL) REDOVISAR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ÅR 2021 Press release  •  15 februari, 2022 08:30 CET DevPort AB…

LÄS

Fredrik Johansson avgår som CFO för DevPort

Fredrik Johansson avgår som CFO för DevPort Press release  •  11 februari, 2022 17:30 CET Fredrik Johansson kommer…

LÄS

DevPort ABs (publ) styrelse antar nya långsiktiga mål

DevPort ABs (publ) styrelse antar nya långsiktiga mål Press release • 2 december 2021 08:30 CET DevPort ABs…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-september 2021

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-september 2021 Press release • 16 november 2021 08:30 CET DevPort AB…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-juni 2021

LÄS

DevPort AB (publ) expanderar via förvärv i sydöstra Sverige

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari-mars 2021

LÄS

DevPort AB (publ) förvärvar inkråmet i IT-konsultföretaget ZenDev AB

DevPort AB (publ) förvärvar inkråmet i IT-konsultföretaget ZenDev AB Press release  •  19 april, 2021 08:45 CET DevPort…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2020

DevPort AB avslutar 2020 med ett starkt kvartal där både rörelseresultat och -marginal förbättras. Den teknikomställning som sker inom industrin och som leder till ökad aktivitet på marknaden ger DevPort nya tillväxtmöjligheter. DevPorts styrelse föreslår, till ordinarie bolagsstämma i maj, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020.
LÄS

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari-september 2020

LÄS

DevPort AB (publ) förtydligar tidigare utsänt pressmeddelande om att DevPort expanderar via förvärv i södra Sverige

DevPort AB (publ) förtydligar tidigare utsänt pressmeddelande om att DevPort expanderar via förvärv i södra…

LÄS

DevPort AB (publ) expanderar via förvärv i södra Sverige

DevPort AB (publ) expanderar via förvärv i södra Sverige Press release  •  4 november 2020 9:00 CET Som…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–juni 2020

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–mars 2020

LÄS

DevPort AB (publ) förtydligar tidigare utsänt pressmeddelande ang. års- och hållbarhetsredovisning för år 2019

DevPort AB (publ) förtydligar tidigare utsänt pressmeddelande ang. års- och hållbarhetsredovisning för år 2019 Press…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar årsredovisning för år 2019

DevPort AB (publ) redovisar års- och hållbarhetsredovisning för år 2019 Press release   •  17 april,…

LÄS

DevPort AB (publ) anpassar verksamheten till rådande marknadssituation och varslar 54 anställda om uppsägning

Styrelsen och ledningen i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) har, trots vidtagna åtgärder kring korttidspermitteringar, tvingats till ytterligare åtgärder genom att varsla totalt 54 anställda inom DevPortkoncernen om uppsägning. Detta till följd av att flera av DevPorts kunder kraftigt har dragit ner eller i vissa fall nästan helt avstannat med sin verksamhet. 
LÄS

DevPort AB (publ) anpassar verksamheten till rådande marknadssituation samt redovisar förändringar i styrelsen

Styrelsen och ledningen i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) har beslutat att införa korttidspermittering för delar av personalen i enlighet med regeringens beslut och regelverk om korttidspermittering. Styrelsens ordförande, Göran Kroon har också meddelat utträde ur DevPorts styrelse av personliga skäl och ersätts av styrelsens vice ordförande, Per Rodert, fram till DevPorts årsstämma 2020.  
LÄS

DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2019

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar en fortsatt god tillväxt under fjärde kvartalet och för helåret 2019. Samtidigt ligger fokus på ökad lönsamhet framöver. DevPorts styrelse rekommenderar ordinarie bolagsstämma i maj besluta om att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019.
LÄS

DevPort ingår avtal om förvärv av återstående aktier i dotterbolag

Styrelsen för DevPort AB (”DevPort” eller ”Bolaget”), som är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market, meddelar att Bolagets styrelse har ingått avtal om att förvärva resterande nio (9) procent av aktierna i dotterbolaget DevPort Winning Solution AB (”Winning Solution”). Förvärvet förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 17 januari 2020. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.  
LÄS

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–september 2019

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar en rapport med fortsatt god omsättningstillväxt. Under tredje kvartalet 2019 ökade omsättningen med ca 26% jämfört med motsvarande period året innan. Samtidigt redovisas en lägre rörelsemarginal och vinst i tredje kvartalet än motsvarande period föregående år.
LÄS

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–juni 2019

Press release • 13 augusti 2019, 08:30 CEST DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar en…

LÄS

Kommuniké från DevPorts årsstämma 2019

Press release • 14 maj, 2019 17:45 CEST DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) höll…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–mars 2019

Press release • 14 maj, 2019 11:15 CEST DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2018

Press release • 22 februari, 2019 08:45 CEST DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år…

LÄS

Fond går in som ny stor ägare i DevPort AB (publ)

Press release   •  19 december, 2018 09:00 CET DevPort AB:s huvudägare SEBI Holding AB har…

LÄS

DevPort AB (publ) har genomfört förvärvet av teknikkonsultföretaget ADIGA AB

Press release   •  14 december, 2018 17:30 CET DevPort AB (publ), noterat på Nasdaq First…

LÄS

DevPort AB (publ) undersöker möjligheterna till byte av noteringslista

Press release   •  5 december, 2018 08:30 CET Styrelsen i DevPort AB (publ), noterat på…

LÄS

DevPort förvärvar teknikkonsultföretaget ADIGA AB

Press release   •  21 november, 2018 13:00 CET DevPort AB (publ), noterat på Nasdaq First…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–sep 2018

Press release   •  12 november, 2018 08:30 CEST DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar…

LÄS

Information gällande beslutad fondemission 1:1 i DevPort AB (publ)

Press release   •  10 oktober, 2018 08:30 CEST F.o.m. idag onsdag den 10 oktober 2018…

LÄS

DevPort AB (publ) meddelar från extra bolagsstämma den 18 september 2018

Press release   •  18 september, 2018 16:30 CEST Den extra bolagsstämman har beslutat att genomföra…

LÄS

DevPort AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 18 september 2018

Press release   •  28 augusti, 2018 07:45 CEST DevPorts styrelse kallar till extra bolagsstämma i DevPort AB…

LÄS

DEVPORT AB (PUBL) REDOVISAR DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

Press release • 10 augusti, 2018 8:30 CEST DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari-juni 2018  DevPort…

LÄS

DevPort tecknar ramavtal med större internationellt bolag inom fordonsindustrin

Press release • 28 maj, 2018 14:00 CEST DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) tecknar…

LÄS

KOMMUNIKÉ FRÅN DEVPORTS ÅRSSTÄMMA 2018

Press release • 14 maj, 2018 17:30 CEST DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) Måndagen den…

LÄS

DEVPORT AB (PUBL) REDOVISAR DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018

Press release • 14 maj, 2018 11:00 CEST  DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar en…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar årsredovisning för år 2017

Press release • 23 april, 2018 08:45 CEST DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) offentliggör…

LÄS

DevPort AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 14 maj 2018

LÄS

Förtydligande av tidigare pressmeddelande avseende förvärv

Press release • 13 april, 2018 10:00 CES DevPort AB (publ), noterat på Nasdaq First North…

LÄS

DevPort AB (publ) förvärvar konsult- och utbildningsföretaget ACT Competence AB

Press release • 13 april, 2018 08:30 CEST Samtidigt anges nytt datum för offentliggörande av…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2017

Press release • 20 februari, 2018 08:30 CEST DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år…

LÄS

DevPort AB (publ) startar nytt affärsområde inom IT

Press release • 12 februari, 2018 14:00 CEST DevPort AB (publ) startar nytt affärsområde inom…

LÄS

DevPort AB (publ) meddelar från extra bolagsstämma från den 7 februari 2018

Press release , 7 februari 2018 17:00 CEST DevPort AB (publ) meddelar från extra bolagsstämma…

LÄS

DevPort AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 7 februari 2018

Pressmeddelandet • 16 januari, 2018 19:00 CEST Bolagets huvudägare SEBI Holding AB, har begärt att…

LÄS

FINANSIELL KONTAKT

FREDRIK JOHANSSON – CFO

070 – 590 19 85
fredrik.johansson@devport.se