skip to Main Content

Ny representation i DevPort ABs (publ) valberedning

Ny representation i DevPort ABs (publ) valberedning

Press release  •  15 oktober 2020 13:00 CET

I enlighet med valberedningens instruktioner som beslutades på årsstämman den 14 maj 2020 ska valberedningen bestå av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per utgången av september 2020. Samtliga dessa har accepterat att ingå i valberedningen som därmed består av;

  • Lars Rodert (valberedningens ordförande), som representant för OstVast Capital Management Ltd
  • Per Rodert (styrelsens ordförande), som representant för privat och närståendes ägande
  • Mats Andersson, som representant för Nordea Småbolagsfond Norden

DevPorts årsstämma 2021 kommer hållas på bolagets huvudkontor i Göteborg i maj 2021. I samband med offentliggörandet av DevPorts rapport för det tredje kvartalet 2020 den 17 november kommuniceras en komplett finansiell kalender för 2021. Förslag till valberedningen skickas till lars.rodert@ostvast.com.

För ytterligare information:

Fredrik Johansson, CFO DevPort AB, tfn: 0705-901985 eller e-post: fredrik.johansson@devport.se.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2020 kl. 13:00 CET.

Om DevPort
DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40–50% per år under de senaste åren och sysselsätter mellan 400-500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

För mer information, besök www.devport.se.

Back To Top