skip to Main Content
Kallelse Till Ordinarie Bolagsstämma (årsstämma) Den 18 Maj 2021

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 18 maj 2021

DevPort AB (publ) kallar till årsstämma den 18 maj 2021…

LÄS MER
DevPort AB (publ) Redovisar Bokslutskommuniké För år 2020

DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2020

DevPort AB avslutar 2020 med ett starkt kvartal där både rörelseresultat och -marginal förbättras. Den teknikomställning som sker inom industrin och som leder till ökad aktivitet på marknaden ger DevPort nya tillväxtmöjligheter. DevPorts styrelse föreslår, till ordinarie bolagsstämma i maj, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020.
LÄS MER
Organisationsförändring Inom DevPort AB (publ):s Koncernledning
Back To Top