Vad vi gör

De allra flesta inom DevPort har en ingenjörsbakgrund och det gäller både ledare och medarbetare. Ledarna har också oftast en erfarenhet av att själva arbetat som konsulter i uppdrag på plats hos kund. Det ger oss en ovärderlig erfarenhet av hur det är att jobba som konsult och en väldigt god förståelse för vad kunden efterfrågar till en viss roll.

Vad vi vill

DevPort har som ambition att, förutom sin huvudsakliga verksamhet, även ta vara på och utveckla goda idéer som föds inom verksamheten.

Proud to be

På DevPort är vi stolta över våra medarbetare och kunder som tillsammans utvecklar framtidens teknik. För oss handlar det bl.a. om laganda, gemenskap, korta beslutsvägar, erfarenhet, entreprenörskap och stabilitet.

Produktutveckling

Inom Produktutveckling arbetar vi med den visuella formen och tekniska konstruktionen av morgondagens produkter. Våra uppdrag utförs på plats i kundens projekt eller i arbetspaket på DevPorts kontor. Vi arbetar i de flesta visualiserings- och CAD-system och supporterar med projektledning i hela utvecklingskedjan. Vi är vana att arbeta i kundens processer och med agil metodik. I samarbete med våra kunder formar vi framtidens hållbara produkter.

Produktionsutveckling & supply chain management

Inom Produktionsutveckling och Supply Chain Management arbetar vi för att optimera hela kedjan inom tillverkningsprocessen samt flödet från leverantör till slutkund. Produktion, logistik, kvalitet, ekonomi, ergonomi samt underhåll och arbetsorganisation analyseras för att ta fram förslag på förändringar för att lyfta de värdeskapande aktiviteterna samt eliminera de onödiga.

Digitala lösningar

Inom Digitala Lösningar arbetar vi med mjukvaru- och elektroniklösningar. Våra uppdrag utförs på plats i kundens projekt eller i arbetspaket på DevPorts kontor. Genom vår IT-kompetens är vi specialiserade på applikationslösningar för mobil & webb, e-handel och IoT. Inom inbyggda system erbjuder vi en stor bredd av tjänster inom mjukvaru- och elektronikutveckling samt test & verifiering. Vi är vana att arbeta i kundens processer och med agil metodik. I samarbete med våra kunder utvecklar vi mot framtiden och mot ett mer hållbart samhälle.

HUVUDKONTOR!

Göteborg

Theres Svenssons gata 10, 417 55

031 – 50 59 00

Stockholm

Liljeholmsvägen 18, 117 61

08 – 453 58 00

Linköping

Teknikringen 10, 583 30

013 – 25 87 00

Helsingborg

Södra Brunnsvägen 70, 256 55

031 – 50 59 00

Karlskrona

Campus Gräsvik 5, 371 75

031 – 50 59 00

Jönköping

Oxtorgsgatan 3, 553 17

031 – 50 59 00