skip to Main Content

Organisationsförändring och ny medlem i DevPort AB (publ):s koncernledning

Organisationsförändring och ny medlem i DevPort AB (publ):s koncernledning

Press release  •  5 maj, 2020 09:00 CET

Nino Glad har utsetts till ny medlem i DevPort AB:s (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) koncernledning. Andreas Forsberg lämnar samtidigt rollen som regionchef.

 

Nino Glad har gedigen erfarenhet av försäljning och ledning i olika positioner och nu senast som konsultchef inom DevPort i Linköping.
Nino Glad kommer framöver att ta ett regionansvar inom DevPort med fokus på Linköpingskontoret.
Jag är mycket glad över att Nino har tackat ”ja” till att ingå i DevPorts koncernledning med ansvar för verksamheten i Linköpingsområdet, säger Nils Malmros, VD och koncernchef för DevPort.

Andreas Forsberg lämnar rollen som regionchef inom DevPort och som medlem i DevPorts koncernledning.

Med ovanstående ledningsförändring får vi ett ökat fokus på vår verksamhet i Linköpingsområdet, säger Nils Malmros.

För ytterligare information:
Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 0736-208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 09:00 CET.

Om DevPort
DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 4050% per år under de senaste åren och sysselsätter nästan 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.

 

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

 

För mer information, besök www.devport.se.

Back To Top