skip to Main Content

Organisationsförändring och ny medlem i DevPort AB (publ):s koncernledning

Press release • 15 januari, 2020 15:00 CET

Daniel Bexdal har utsetts till ny medlem i DevPort AB:s (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) koncernledning. Alexandra Leonkrone går samtidigt in som t.f. affärsområdeschef för affärsområde IT. Johan Krii lämnar samtidigt rollen som affärsområdeschef inom IT.

Daniel Bexdal har gedigen erfarenhet av försäljning och ledning i olika positioner och nu senast som KAM inom DevPort i Göteborg. Daniel Bexdal kommer framöver att ta ett större ansvar för strategisk försäljning inom DevPort. Jag är mycket glad över att Daniel har tackat ”ja” till att ingå i DevPorts koncernledning med ansvar för strategisk försäljning, säger Nils Malmros, VD och koncernchef för DevPort.

Johan Krii, senast affärsområdeschef inom DevPort, lämnar rollen som affärsområdeschef inom IT och rollen som medlem i DevPorts koncernledning.

Alexandra Leonkrone, affärsområdeschef inom Inbyggda system, går tills vidare också in i rollen som t.f. affärsområdeschef inom IT.

Med ovanstående ledningsförändring kan vi under en period maximalt nyttja de synergier som finns mellan affärsområde IT och Inbyggda system inom inte minst mjukvaruutveckling. Samtidigt ger det oss också tid att finna en permanent ansvarig för affärsområde IT, säger Nils Malmros.

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 0736-208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2020 kl. 15:00 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri.

DevPort har haft en tillväxt om ca 40–50% per år under de senaste åren och sysselsätter ca 550 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

För mer information, besök www.devport.se.

Back To Top