skip to Main Content

Rättelse avseende att DevPort AB (publ) kallar till årsstämma den 18 maj 2022

  Rättelse avseende att DevPort AB (publ) kallar till årsstämma den 18 maj 2022 Pressmeddelande…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar års- och hållbarhetsredovisning för år 2021

DevPort AB (publ) redovisar års- och hållbarhetsredovisning för år 2021 Pressmeddelande den 14 april 2022,…

LÄS

DevPort AB (publ) meddelar byte av Certified Adviser

DEVPORT AB (PUBL) MEDDELAR BYTE AV CERTIFIED ADVISER Press release  •  14 mars, 2022 12:00…

LÄS

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Press release  •  9 februari,…

LÄS

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORT

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORT Press release  •  11 november,…

LÄS

DevPort ABs (publ) valberedning inför årsstämman 2022

DevPort ABs (publ) valberedning inför årsstämman 2022 Press release  •  26 oktober 2021 10:00 CET I enlighet…

LÄS

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORT

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORT Press release  •  12 augusti,…

LÄS

DevPorts teckningsoptionsprogram övertecknat

DevPorts teckningsoptionsprogram övertecknat Press release   •  10 juni, 2021 15:00 CEST I enlighet med beslut från årsstämman…

LÄS

DevPort AB (publ) tecknar samarbetsavtal med Carabiner AB kring kompetenscenter inom funktions-säkerhet

DevPort AB (publ) tecknar samarbetsavtal med Carabiner AB kring kompetenscenter inom funktionssäkerhet Press release  •  27…

LÄS

Kommuniké från DevPorts årsstämma 2021

Kommuniké från DevPorts årsstämma 2021 Press release   •  18 maj, 2021 14:00 CEST DevPort AB (publ) (”DevPort”…

LÄS

Pressmeddelande – DevPort AB publ – DevPort bjuder in till informationsträff den 21 maj 2021

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORT Press release  •  18 maj,…

LÄS

DevPort AB (publ) redovisar års- och hållbarhetsredovisning för år 2020

DevPort AB (publ) redovisar års- och hållbarhetsredovisning för år 2020 Press release • 19 april 2021 08:45 CET…

LÄS

DevPort AB (publ) tecknar samarbetsavtal kring IT-kompetens och lågkostnadsalternativ i Bosnien

LÄS

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 18 maj 2021

DevPort AB (publ) kallar till årsstämma den 18 maj 2021 Press release • 14 april, 2021 08:30 CET…

LÄS

Organisationsförändring inom DevPort AB (publ):s koncernledning

LÄS

Ny representation i DevPort ABs (publ) valberedning

Ny representation i DevPort ABs (publ) valberedning Press release  •  15 oktober 2020 13:00 CET I enlighet med…

LÄS

STÖRRE ÄGARFÖRÄNDRING I DEVPORT AB (PUBL)

STÖRRE ÄGARFÖRÄNDRING I DEVPORT AB (PUBL) Press release  •  11 september, 2020 14:15 CET Nordea Småbolagsfond Norden, OstVast…

LÄS

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORT

DEVPORT AB (PUBL) BJUDER IN TILL INFORMATIONSTRÄFF I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORT Press release  •  11 augusti,…

LÄS

STYRELSENS ORDFÖRANDE ÖKAR SITT AKTIEINNEHAV I DEVPORT AB (PUBL)

STYRELSENS ORDFÖRANDE ÖKAR SITT AKTIEINNEHAV I DEVPORT AB (PUBL) Press release  •  26 juni, 2020 11:00 CET Styrelsens…

LÄS

DevPort vinner utvecklingsprojekt inom mobil-app-utveckling till Rosemount Tank Radar (del av Emersonkoncernen)

DevPort vinner utvecklingsprojekt inom mobil-app-utveckling till Rosemount Tank Radar (del av Emersonkoncernen) Press release  •  10…

LÄS

Kommuniké från DevPorts årsstämma 2020

Kommuniké från DevPorts årsstämma 2020 Press release   •  14 maj, 2020 17:45 CEST DevPort AB (publ) (”DevPort”…

LÄS

Organisationsförändring och ny medlem i DevPort AB (publ):s koncernledning

Organisationsförändring och ny medlem i DevPort AB (publ):s koncernledning Press release  •  5 maj, 2020 09:00 CET Nino…

LÄS

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 14 maj 2020

DevPort AB (publ) kallar till årsstämma den 14 maj 2020 Pressrelease   •  9 april, 2020 11:30 CEST…

LÄS

CFO köper aktier i DevPort AB (publ)

DevPort AB:s (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) nytillträdande CFO, Fredrik Johansson, har förvärvat 7 500 B-aktier i DevPort, till ett värde av 180 000 kronor.
LÄS

Styrelseledamot ökar sitt aktieinnehav i DevPort AB (publ)

Styrelseledamot Per Rodert har förvärvat 219 810 B-aktier i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”), vilket motsvarar ca 2,2 % av kapitalet. Huvuddelen av aktierna, 200 000 B-aktier, förvärvades av SEBI Holding AB. Efter förvärvet äger Per Rodert (privat och genom närstående) 919 810 B-aktier i DevPort motsvarande 9,1 % av kapitalet.
LÄS

DevPort utvald som ramavtalsleverantör till Rosemount Tank Radar (del av Emersonkoncernen)

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) har tecknat ramavtal med Rosemount Tank Radar AB gällande konsulttjänster under åren 2020–2022 med option på förlängning. Det finns inga garanterade ordervärden angivet i ramavtalet men båda parter ser en positiv utveckling av ramavtalet.
LÄS

DevPort förlänger ramavtal med Scania

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) tecknar förlängt ramavtal med fordonstillverkaren Scania rörande konsulttjänster inom R&D-området. Det finns inga garanterade ordervärden angivet i ramavtalet men DevPort ser en fortsatt positiv utveckling.  
LÄS

Kommuniké från extra bolagsstämma den 17 januari 2020 i DevPort AB

DevPort AB (”Bolaget”) höll idag, fredagen den 17 januari 2020, extra bolagsstämma på Bolagets huvudkontor i Göteborg. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
LÄS

Organisationsförändring och ny medlem i DevPort AB (publ):s koncernledning

Daniel Bexdal har utsetts till ny medlem i DevPort AB:s (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) koncernledning. Alexandra Leonkrone går samtidigt in som t.f. affärsområdeschef för affärsområde IT. Johan Krii lämnar samtidigt rollen som affärsområdeschef inom IT.
LÄS

DevPort leder utbildningsarbetet inom elsäkerhet för Koenigsegg Automotive AB

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) levererar kompetensutveckling till exklusiva hyperbilstillverkaren Koenigsegg Automotive AB, och har samtidigt tagit fram specialverktyg till deras bil Koenigsegg Regera som nyligen satte nytt världsrekord.
LÄS

DevPort AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 17 januari 2020

Aktieägarna i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 17 januari 2020 kl. 16:00 på Bolagets huvudkontor, Theres Svenssons gata 10, 417 55 Göteborg.
LÄS

DevPort AB (publ) har anställt ny CFO

Fredrik Johansson har anställts som ny CFO och ekonomichef för DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”). Fredrik tillträder tjänsten senast den 17 februari 2020 eller enligt annan överenskommelse.
LÄS

Organisationsförändringar och nya medlemmar i DevPort AB (publ):s koncernledning

Press release • 20 juni, 2019 16:30 CEST Johan Krii och Alexandra Leonkrone har utsetts…

LÄS

VD ökar sitt aktieinnehav i DevPort AB (publ)

Press release • 13 juni, 2019 08:00 CEST DevPort AB:s (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) VD,…

LÄS

Handelsbanken Fonder går in som ny stor ägare i DevPort AB (publ)

Press release • 17 maj, 2019 15:20 CEST Handelsbanken Fonder har förvärvat 469 000 B-aktier…

LÄS

DevPorts års- och hållbarhetsredovisning 2018

Press release • 23 april, 2019 08:45 CEST DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) offentliggör…

LÄS

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 14 maj 2019

Press release • 12 april, 2019 08:45 CEST Aktieägarna i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller…

LÄS

DevPort AB (publ) har genom sitt helägda dotterbolag ADIGA AB förvärvat 34 procent av aktierna i KVA Control System AB

Press release  •  31 januari, 2019, 10:00 CET DevPort AB (publ) meddelande den 14 december 2018 att de…

LÄS

DevPort AB (publ) förstärker organisationen och utser samtidigt Charlotta Dehn som ny v. VD

Press release   •  28 september, 2018 10:00 CEST Styrelsen i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller…

LÄS

DevPort deltager på Avanzas börsdag samt nomineras till bästa notering

Pressmeddelande - DevPort AB publ - Avanzas börsdag samt årets bästa börsnotering - 180523

LÄS

FINANSIELL KONTAKT

FREDRIK JOHANSSON – CFO

070 – 590 19 85
fredrik.johansson@devport.se