RAPPORTER

Årsredovisning 2023
Hållbarhetsrapport 2023
Årsredovisning 2022
Hållbarhetsrapport 2022
Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Års- och hållbarhetsredovisning 2020
Års- och hållbarhetsredovisning 2019
Års- och hållbarhetsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Bokslutskommuniké för år 2023
Delårsrapport (januari - september 2023)
Delårsrapport (januari - juni 2023)
Delårsrapport (januari - mars 2023)
Bokslutskommuniké för år 2022
Delårsrapport (januari - september 2022)
Delårsrapport (januari - juni 2022)
Delårsrapport (januari - mars 2022)
Bokslutskommuniké för år 2021
Delårsrapport (januari - september 2021)
Delårsrapport (januari - juni 2021)
Delårsrapport (januari - mars 2021)
Bokslutskommuniké för år 2020
Delårsrapport (januari - september 2020)
Delårsrapport (januari - juni 2020)
Delårsrapport (januari - mars 2020)
Bokslutskommuniké för år 2019
Delårsrapport (januari - september 2019)
Delårsrapport (januari - juni 2019)
Delårsrapport (januari - mars 2019)
Bokslutskommuniké för år 2018
Delårsrapport (januari - september 2018)
Delårsrapport (januari–juni 2018)
Delårsrapport (januari - mars 2018)
Bokslutskommuniké för år 2017
Delårsrapport (januari - september 2017)
Revisionsberättelse för årsredovisning 2023
Revisionsberättelse för årsredovisning 2022
Revisionsberättelse för årsredovisning 2021
Revisionsberättelse för årsredovisning 2020
Revisionsberättelse för årsredovisning 2019
Revisionsberättelse för årsredovisning 2018

-

Revisorns granskningsrapport DevPort AB bokslutskommuniké 2022
Revisorns granskningsrapport DevPort AB jan - sep 2022
Protokoll från ordinarie bolagsstämma (2023-05-09)
Protokoll från ordinarie bolagsstämma (2022-05-18)
Protokoll från ordinarie bolagsstämma (2021-05-18)
Protokoll från ordinarie bolagsstämma (2020-05-14)
Protokoll från ordinarie bolagsstämma (2019-05-14)