skip to Main Content
ÅRSREDOVISNINGAR
Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Års- och hållbarhetsredovisning 2020
Års- och hållbarhetsredovisning 2019
Års- och hållbarhetsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
DELÅRSRAPPORTER
Delårsrapport (januari-mars 2022)
Bokslutskommuniké för år 2021
Delårsrapport (januari-september 2021)
Delårsrapport (januari-juni 2021)
Delårsrapport (januari-mars 2021)
Bokslutskommuniké för år 2020
Delårsrapport (januari–september 2020)
Delårsrapport (januari–juni 2020)
Delårsrapport (januari–mars 2020)
Bokslutskommuniké för år 2019
Delårsrapport (januari–september 2019)
Delårsrapport (januari–juni 2019)
Bokslutskommuniké för år 2018
Delårsrapport (januari–september 2018)
Delårsrapport (januari–juni 2018)
Delårsrapport (januari–mars 2018)
Bokslutskommuniké för år 2017
Delårsrapport (januari–september 2017)
REVISORS­RAPPORTER
Revisionsberättelse för årsredovisning 2021
Revisionsberättelse för årsredovisning 2020
Revisionsberättelse för årsredovisning 2019
Revisionsberättelse för årsredovisning 2018
PROTOKOLL BOLAGSSTÄMMOR
Protokoll från ordinarie bolagsstämma (200514)
Protokoll från ordinarie bolagsstämma (190514)

FINANSIELL KONTAKT

FREDRIK JOHANSSON – CFO

070 – 590 19 85
fredrik.johansson@devport.se