skip to Main Content

DevPort förlänger ramavtal med Scania

DevPort förlänger ramavtal med Scania

Press release  •  24 januari, 2020 14:00 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) tecknar förlängt ramavtal med fordonstillverkaren Scania rörande konsulttjänster inom R&D-området.
Det finns inga garanterade ordervärden angivet i ramavtalet men DevPort ser en fortsatt positiv utveckling.

 
Ramavtalet innebär att DevPort fortsätter att vara s.k. Preferred Supplier till Scania, d.v.s. en av få utvalda huvudleverantörer av teknikkonsulttjänster under år 2020. DevPort får också bl.a. möjligheten att leverera inom en del nya tjänsteområden och / eller marknadsområden.
Ramavtalet innebär att DevPort försvarar och i viss mån också stärker sin position som ett ledande konsult- och utvecklingsbolag för fordonsindustrin i Sverige, säger Nils Malmros, VD för DevPort.

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 0736-208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2020 kl. 14:00 CET.

 

Om DevPort
DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 4050% per år under de senaste åren och sysselsätter ca 550 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.

 

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

 

För mer information, besök www.devport.se.

Back To Top