skip to Main Content

STÖRRE ÄGARFÖRÄNDRING I DEVPORT AB (PUBL)

STÖRRE ÄGARFÖRÄNDRING I DEVPORT AB (PUBL)

Press release  •  11 september, 2020 14:15 CET

Nordea Småbolagsfond Norden, OstVast Capital Management Ltd, Per Rodert (DevPorts styrelseordförande) samt några privata investerare har förvärvat samtliga SEBI Holding ABs 2.148.400 aktier (fördelade på 240.000 A-aktier och 1.908.400 B-aktier) motsvarande 21,3 % av kapitalet och 35,2 % av rösterna.
Efter transaktionen äger Per Rodert med närstående cirka 11,9 % av kapitalet och 18,6 % av rösterna. OstVast Capital Management 10 % respektive 17,1 % och Nordea Småbolagsfond Norden 10 % respektive 8,3 %.

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 0736-208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2020 kl. 14:15 CET.

 

Om DevPort
DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40–50% per år under de senaste åren och sysselsätter mellan 400-500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

För mer information, besök www.devport.se.