skip to Main Content
STYRELSE

Bolagets styrelse består för närvarande av sju stämmovalda styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under år 2020. I tabellen nedan anges styrelseledamöterna, deras befattning, när de valdes in i styrelsen första gången och huruvida de anses vara oberoende dels i förhållande till DevPort och dess ledning, dels i förhållande till större aktieägare.

Namn
Befattning
Befattning sedan
Bolagets ledning
Större aktieägare
Göran Kroon
Per Rodert
Sören Brekell
Viktor Öwall
Hasse Johansson
Augusta Speiser
Nils Malmros
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
VD och styrelseledamot
2018
2009
2008
2014
2017
2019
2016
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
styrelse-och-revisor-29-sept-2
Göran Kroon
(född 1952)
Styrelseordförande, invald i styrelsen 2018

Utbildning:
Civilekonom

Aktuella uppdrag:

Erfarenhet:
Göran Kroon har bl.a. arbetat i Saab-Scanias koncernledning på 80-talet, varit VD och sedan styrelseordförande i utvecklingsföretaget Caran på 90-talet samt suttit som styrelseordförande och styrelseledamot i ytterligare bolag, såväl börsnoterade som onoterade under 2000-talet.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:

Antal aktier:
120 000 A-aktier och 1 094 200 B-aktier genom närstående

Per Rodert
(född 1953)
Styrelseledamot, invald i styrelsen 2009

Utbildning:
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Aktuella uppdrag:
Diverse uppdrag inom Rörvikkoncernen, ledamot i XANO Industri AB, Emballator Ulricehamns Bleck Aktiebolag, Emballator Plastics & Innovations AB, Rodert Consulting Aktiebolag, Elmia Aktiebolag, Lanab Design Aktiebolag, Alfaros Aktiebolag, Steelcenter Sweden AB, Lanab Fastigheter i Sävsjö AB, Lanab Förvaltning AB, Jönköpings Business Development AB, Linghems Handel & Industri AB, Sabina Inredningar i Sävsjö AB, Industri Evolution Sverige AB, Sport Competence Sweden AB och Sulkysport AB.

Erfarenhet:
Tidigare VD i Munksjö och Rörvik Timber.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
Per har avslutat div uppdrag inom Rörvikkoncernen samt uppdrag i Elmia Aktiebolag, Volati Angelo AB, Volati Ostran AB, Slutplattan GOFSO 99108 AB, Slutplattan EWDIP 99107 AB, Ljungarum Konsult 01 AB, Ljungarum Konsult 02 AB, Wijkström Timber AB, Noric Wood Treatment AB, CC Pack Aktiebolag, CC Pack Holding AB, Combi Craft AB och ITAB Shop Concept AB.

Antal aktier:
700 000 B-aktier privat och genom närstående

Sören Brekell
(född 1955)
Styrelseledamot, invald i styrelsen 2008

Utbildning:
Advokat

Aktuella uppdrag:
Styrelseordförande i Åke Ralmans Byggnads Aktiebolag, Henning Perssons Förvaltnings AB, Ralmans Fastighets AB, Henning Perssons Byggnads AB, Ralmans Förvaltnings AB, Henning Perssons Fastighets AB, Åke Ralman Invest AB, Deflexum AB samt ledamot i Navigator AB.

Erfarenheter:
Advokat och partner i Setterwalls Advokatbyrå.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
Ledamot i Tekannan i Malmö AB, Yabukita AB, Egonev AB, Evi Brekell AB, samt ordförande i Fastighets AB Malmöhaven 16, Fastighets AB Brita 15, Setterwalls Advokatbyrå AB och MajorAmiralen i Malmö AB.

Antal aktier:
0 aktier

Viktor Öwall
(född 1962)
Styrelseledamot, invald i styrelsen 2014

Utbildning:
Civilingenjör och teknologie doktor

Aktuella uppdrag:
Ledamot i IDEON Open AB, Mobile Hights AB, K2 (Nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik) och WASP (Wallenberg Autonoomus Systems and Software Program)

Erfarenheter:
Professor och rektor för Lunds tekniska högskola

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
Viktor har inga avslutade uppdrag under perioden.

Antal aktier:
160 000 B-aktier privat

Hasse Johansson
(född 1949)
Styrelseledamot, invald i styrelsen 2017

Utbildning:
Civilingenjör

Aktuella uppdrag:
Styrelseordförande i DynaMate Aktiebolag, Lindholmen Science Park Aktiebolag, Johansson Teknik & Form AB, Vicura AB och UNITER AB samt ledamot i Aktiebolaget Electrolux, SEM Aktiebolag, Skyllbergs Bruks Aktiebolag, Skyllbergs Industri Aktiebolag, CalixKlippan AB, SEM Holding AB och Swedish Electromagnet Holding AB.

Erfarenheter:
Tidigare bl.a. Executive vice president Research and Development Scania.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
Ordförande i C-Garden AB och Alelion Batteries AB samt ledamot i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, Fouriertransform Aktiebolag, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, LN Mangagement AB, Calix Group AB, Calix AB och Leannova Engineering AB.

Antal aktier:
30 000 B-aktier genom bolag

Augusta Speiser
(född 1982)
Styrelseledamot, invald i styrelsen 2019

Utbildning:
Jur.kand.

Aktuella uppdrag:

Erfarenheter:
Arbetar som jurist och Director of Compliance & Ethics, Global Protection Officer på Dentsply Sirona.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:

Antal aktier:
0 aktier

Nils Malmros
(född 1973)
VD och Styrelseledamot, invald i styrelsen 2016

Utbildning:
Elektroingenjör

Aktuella uppdrag:
Utöver uppdrag inom DevPort-koncernen är Nils ledamot i MalmrosStrömshaga AB samt ordförande i Fridhem-Johannedal Samfällighetsförening och Vegastadens Sopsugssamfällighet.

Erfarenheter:
Tidigare bl.a. affärsområdeschef för konsultkoncernen ÅF:s då största affärsområde inom inbyggda system och IT som totalt sysselsatte ca 1 200 personer. Nils har tidigare även arbetat som Utvecklingscentrumschef, medlem i koncernledningen samt dotterbolags VD inom dåvarande Epsilonkoncernen, Affärsenhetschef på Telecakoncernen och på AU-Systemkoncernen samt varit VD för FrontPartner

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
Ledamot i FABS AB och Lindholhomen Science Park Aktiebolag samt ledamot inom Epsilon-koncernen.

Antal aktier:
515 000 B-aktier privat och genom bolag

REVISOR
Ansvarig revisor för årsredovisningarna år 2016–2018
Auktoriserad revisor, Jesper Ahlkvist

Tillhör revisionsbyrån Mazars med adress: Scheelevägen 17, SE-223 70 Lund

Jesper Ahlkvist är Bolagets nuvarande revisor och valdes till Bolagets revisor på ordinarie bolagsstämman den 14 maj 2019

Ansvarig revisor för årsredovisningen år 2015
Auktoriserad revisor, Thomas Widarsson

Tillhör revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers med adress: Otto Torells Gata 10, SE-432 44 Varberg

Ansvarig revisor för årsredovisningen år 2014
Auktoriserad revisor, Håkan Hollerup

Tillhör revisionsbyrån Mazars med adress: Scheelevägen 17, SE-223 70 Lund

FINANSIELL KONTAKT

FREDRIK JOHANSSON – CFO

070 – 590 19 85
fredrik.johansson@devport.se

Back To Top