STYRELSE OCH REVISOR

Styrelse

Bolagets styrelse består för närvarande av sex stämmovalda styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under år 2023. I tabellen nedan anges styrelseledamöterna, deras befattning, när de valdes in i styrelsen första gången och huruvida de anses vara oberoende dels i förhållande till DevPort och dess ledning, dels i förhållande till större aktieägare.

Namn Befattning Befattning sedan Bolagets ledning Större aktieägare
Per Rodert Styrelseordförande 2009 Ja Nej
Sören Brekell Styrelseledamot 2008 Ja Ja
Viktor Öwall Styrelseledamot 2014 Ja Ja
Hasse Johansson Styrelseledamot 2017 Ja Ja
Åsa Vajlok Styrelseledamot 2021 Ja Ja
Anders Osberg Styrelseledamot 2022 Ja Ja

Per Rodert

Född 1953
Styrelseordförande, invald i styrelsen 2009

Utbildning:
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktuella uppdrag:
VD och ledamot i Inev AB, ordförande i Allt i Plåt AB, ORAX AB och Sulkysport AB, ledamot i XANO Industri AB, Alfing AB, Lanab Group AB, Viking Beds AB, Stacke Hydraulik AB, Gräsvårdsmaskiner AB, GMA AB, Walker Movers Sweden AB, Semax Material Handling AB, Steelcenter Sweden AB, Jönköpings Business Development AB, m.fl.

Erfarenhet:
Tidigare VD i Munksjö och Rörvik Timber.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
Per har avslutat diverse uppdrag inom Rörvikkoncernen samt uppdrag i Elmia Aktiebolag.

Antal aktier:
120 000 A-aktier privat och 1 154 183 B-aktier privat och genom närstående.

Åsa Vajlok

Född 1969
Styrelseledamot, invald i styrelsen 2021

Utbildning:
Civilekonom.

Aktuella uppdrag:
Styrelseordförande i Tingent AB (Publ) och styrelseledamot i Collaboration Art AB.

Erfarenhet:
Tidigare managementkonsult och HR chef på Capgemini Consulting Swefi.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
-

Antal aktier:
194 077 B-aktier privat och 180 000 B-aktier genom närståendes bolag.

Sören Brekell

Född 1955
Styrelseledamot, invald i styrelsen 2008

Utbildning:
Advokat.

Aktuella uppdrag:
Styrelseordförande i Åke Ralmans Byggnads Aktiebolag, Henning Perssons Förvaltnings AB, Ralmans Fastighets AB, Henning Perssons Byggnads AB, Ralmans Förvaltnings AB, Henning Perssons Fastighets AB, Åke Ralman Invest AB, Deflexum AB samt ledamot i Navigator AB.

Erfarenhet:
Advokat och partner i Setterwalls Advokatbyrå.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
Ledamot i Setterwalls Advokatbyrå AB samt styrelseordförande i MajorAmiralen i Malmö AB och Fastighets AB Malmöhaven 16.

Antal aktier:
0 aktier.

Viktor Öwall

Född 1962
Styrelseledamot, invald i styrelsen 2014

Utbildning:
Civilingenjör och teknologie doktor.

Aktuella uppdrag:
Vicerektor vid Lunds Universitet med ansvar för infrastruktur och digitalisering, vice styrelseordförande i WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) och ledamot i Mobile Hights AB.

Erfarenhet:
Professor och rektor för Lunds Tekniska Högskola.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
Ledamot i IDEON Open AB och K2 (Nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik).

Antal aktier:
150 000 B-aktier privat.

Hasse Johansson

Född 1949
Styrelseledamot, invald i styrelsen 2017

Utbildning:
Civilingenjör.

Aktuella uppdrag:
Styrelseordförande i Skyllbergs Bruks AB, Uniter AB och Johansson Teknik & Form AB, samt ledamot i Autoliv Inc. (Publ.), Swedish Electromagnet Invest AB (publ.), CalixKlippan AB samt Systemite AB.

Erfarenhet:
Tidigare bl.a. Executive vice president Research and Development Scania.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
Styrelseordförande i Dynamate AB, C-Garden AB och Alelion Batteries AB samt ledamot i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, Fouriertransform Aktiebolag, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, LN Mangagement AB, Calix Group AB, Calix AB och Leannova Engineering AB.

Antal aktier:
15 000 B-aktier genom bolag.

Anders Osberg

Född 1961
Styrelseledamot, invald i styrelsen 2022

Utbildning:
Kandidatexamen i Ekonomi och Finans från McNeese State University.

Aktuella uppdrag:
Bland annat styrelseledamot i stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, och styrelseledamot PRI Pensionsgaranti, styrelseordförande i Volvo Cars Pension Management, och styrelseordförande i Handelshögskolans Jubileumsfond.

Erfarenhet:
Just nu egen konsultverksamhet inom finansiell rådgivning och innan dess bland annat över 20 års erfarenhet på AB Volvo, bland annat CFO Volvo Group och allra senast som Senior Vice President Finance and Business Development.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
Styrelseledamot Necst Motors, styrelseledamot Orio AB och styrelseordförande i AB Volvos Pensionsstiftelse.

Antal aktier:
2 000 B-aktier genom bolag.

Revisor

Ansvarig revisor för årsredovisningarna år 2016–2022
Auktoriserad revisor, Jesper Ahlkvist.
Tillhör revisionsbyrån Mazars med adress:
Scheelevägen 17, SE-223 70 Lund.
Jesper Ahlkvist är Bolagets nuvarande revisor och valdes till Bolagets revisor på ordinarie bolagsstämma den 18 maj 2022.

Ansvarig revisor för årsredovisningen år 2015
Auktoriserad revisor, Thomas Widarsson.
Tillhör revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers med adress:
Otto Torells Gata 10, SE-432 44 Varberg.

Ansvarig revisor för årsredovisningen år 2014
Auktoriserad revisor, Håkan Hollerup.
Tillhör revisionsbyrån Mazars med adress:
Scheelevägen 17, SE-223 70 Lund.