skip to Main Content
STYRELSE

Bolagets styrelse består för närvarande av fem stämmovalda styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under år 2021. I tabellen nedan anges styrelseledamöterna, deras befattning, när de valdes in i styrelsen första gången och huruvida de anses vara oberoende dels i förhållande till DevPort och dess ledning, dels i förhållande till större aktieägare.

Namn
Befattning
Befattning sedan
Bolagets ledning
Större aktieägare
Per Rodert
Sören Brekell
Viktor Öwall
Hasse Johansson
Augusta Speiser
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
2009
2008
2014
2017
2019
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
styrelse-och-revisor-29-sept-2
Per Rodert
(född 1953)
Styrelseordförande, invald i styrelsen 2009

Utbildning:
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Aktuella uppdrag:
Diverse uppdrag inom Rörvikkoncernen, ledamot i XANO Industri AB, Inev AB, GMA AB, Walker Movers Sweden AB, Semax Material Handling AB, Steelcenter Sweden AB, Jönköpings Business Development AB samt Sulkysport AB.

Erfarenhet:
Tidigare VD i Munksjö och Rörvik Timber.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
Per har avslutat diverse uppdrag inom Rörvikkoncernen samt uppdrag i Elmia Aktiebolag, Noric Wood Treatment AB, CC Pack Aktiebolag, CC Pack Holding AB, Combi Craft AB och ITAB Shop Concept AB.

Antal aktier:
953 582 B-aktier privat och genom närstående

Augusta Speiser
(född 1982)
Styrelseledamot, invald i styrelsen 2019

Utbildning:
Jur.kand.

Aktuella uppdrag:
Anställd som Director of Compliance & Ethics och Global Data Protection Officer på Dentsply Sirona

Erfarenheter:

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:

Antal aktier:
0 aktier

Sören Brekell
(född 1955)
Styrelseledamot, invald i styrelsen 2008

Utbildning:
Advokat

Aktuella uppdrag:
Styrelseordförande i Åke Ralmans Byggnads Aktiebolag, Henning Perssons Förvaltnings AB, Ralmans Fastighets AB, Henning Perssons Byggnads AB, Ralmans Förvaltnings AB, Henning Perssons Fastighets AB, Åke Ralman Invest AB, Deflexum AB samt ledamot i Navigator AB.

Erfarenheter:
Advokat och partner i Setterwalls Advokatbyrå.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
Ledamot i Setterwalls Advokatbyrå AB samt styrelseordförande i MajorAmiralen i Malmö AB och Fastighets AB Malmöhaven 16.

Antal aktier:
0 aktier

Viktor Öwall
(född 1962)
Styrelseledamot, invald i styrelsen 2014

Utbildning:
Civilingenjör och teknologie doktor

Aktuella uppdrag:
Vicerektor vid Lunds Universitet med ansvar för infrastruktur och digitalisering, vice styrelseordförande i WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) och ledamot i Mobile Hights AB.

Erfarenheter:
Professor och rektor för Lunds Tekniska Högskola

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
Ledamot i IDEON Open AB och K2 (Nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik)

Antal aktier:
160 000 B-aktier privat

Hasse Johansson
(född 1949)
Styrelseledamot, invald i styrelsen 2017

Utbildning:
Civilingenjör

Aktuella uppdrag:
Styrelseordförande i Dynamate AB, Skyllbergs Bruks AB, Uniter AB och Johansson Teknik & Form AB, samt ledamot i Autoliv Inc. (Publ.), Swedish Electromagnet Invest AB (publ.), CalixKlippan AB, PowerCell Sweden AB (Publ.).

Erfarenheter:
Tidigare bl.a. Executive vice president Research and Development Scania.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
Ordförande i C-Garden AB och Alelion Batteries AB samt ledamot i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, Fouriertransform Aktiebolag, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, LN Mangagement AB, Calix Group AB, Calix AB och Leannova Engineering AB.

Antal aktier:
15 000 B-aktier genom bolag

REVISOR
Ansvarig revisor för årsredovisningarna år 2016–2019
Auktoriserad revisor, Jesper Ahlkvist

Tillhör revisionsbyrån Mazars med adress: Scheelevägen 17, SE-223 70 Lund

Jesper Ahlkvist är Bolagets nuvarande revisor och valdes till Bolagets revisor på ordinarie bolagsstämman den 14 maj 2020

Ansvarig revisor för årsredovisningen år 2015
Auktoriserad revisor, Thomas Widarsson

Tillhör revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers med adress: Otto Torells Gata 10, SE-432 44 Varberg

Ansvarig revisor för årsredovisningen år 2014
Auktoriserad revisor, Håkan Hollerup

Tillhör revisionsbyrån Mazars med adress: Scheelevägen 17, SE-223 70 Lund

FINANSIELL KONTAKT

FREDRIK JOHANSSON – CFO

070 – 590 19 85
fredrik.johansson@devport.se

Back To Top