skip to Main Content

STYRELSENS ORDFÖRANDE ÖKAR SITT AKTIEINNEHAV I DEVPORT AB (PUBL)

STYRELSENS ORDFÖRANDE ÖKAR SITT AKTIEINNEHAV I DEVPORT AB (PUBL)

Press release  •  26 juni, 2020 11:00 CET

Styrelsens ordförande Per Rodert har förvärvat 30 000 B-aktier i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”). Efter förvärvet äger Per Rodert (privat och genom närstående) 1 020 000 B-aktier i DevPort motsvarande 10,1 % av kapitalet.

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 0736-208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2020 kl. 11:00 CET.

 

Om DevPort
DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 4050% per år under de senaste åren och sysselsätter nästan 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.

 

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

 

För mer information, besök www.devport.se.