skip to Main Content

VD ökar sitt aktieinnehav i DevPort AB (publ)

Press release • 13 juni, 2019 08:00 CEST

DevPort AB:s (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) VD, Nils Malmros, har förvärvat aktier i DevPort för drygt en halv miljon kronor. Köpet gjordes genom helägt bolag till Nils Malmros. Efter köpet äger Nils Malmros, privat och genom bolag, totalt 515 000 aktier i DevPort vilket motsvarar ca 5,1% av kapitalet och Nils Malmros är därmed Bolagets femte största ägare.

 

För ytterligare information
Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2019, kl. 08:00 CEST.

 

Om DevPort
DevPort är ett svenskt utvecklings- och teknikkonsultföretag. Bolaget agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40-50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 550 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20

För mer information, besök www.devport.se.

Back To Top