”Vi besitter inte MATLAB-kunskap själva idag – men ni på DevPort är stjärnor på det” (Zebastian Såthén, Future Skill)

News • 12 Maj 2020

Några av våra programmerare tar just nu fram ett programmeringstest i MATLAB i samarbete med Future Skill. Det är våra hackers Michel Company, Ivar Salomonsson, Jakob Laurell och Robert Widén som sitter med uppgiften.

Foto: Madeleine Hallqvist.

Detta är nytt och spännande för oss! Det har varit lärorikt att få insyn i varandras tankegångar kring MATLAB, och roligt att få tillfälle att lära känna sina trevliga kollegor, säger Ivar Salomonsson.

Även om teamet själva är skarpa programmerare så har det varit nytt för dem att sätta ihop ett test, och utmaningen har enligt dem själva varit att formulera frågorna så att de kontrollerar MATLAB-specifik kompetens. De har konstruerat det så att det innehåller flervalsfrågor som främst fokuserar på kodförståelse.

Det hela började med att Malin Pajnert, som är DevPorts rekryteringsansvarige, frågade Zebastian Såthén på Future Skill om ett test i MATLAB. DevPort har tidigare köpt in flera av Future Skills programmeringstester då dessa hjälper oss att lättare hitta rätt kompetens vid rekrytering.

Men Malin fick svaret från Future Skill att de inte hade något sådant test, och heller inte kunskaperna för att göra det. Zebastian gav samtidigt ett förslag: om vi på DevPort kunde ta fram frågorna till testet så skulle Future Skill sätta ihop det. Vi landade därmed i ett roligt samarbete som genererar både kompetensutveckling och förbättrar båda parters verksamheter!