Vi expanderar i södra Sverige!

News • 16 November 2020

DevPort ökar den geografiska närvaron genom etablering i södra Sverige – från Blekinge i öst till Skåne och Halland i väst.

 

 

Utöver tillväxt i en ny region kommer vi kunna erbjuda både kunder och kandidater tjänster inom ytterligare områden, exempelvis så som Supply Chain Management; ”Vår kompetens täcker hela supplyflödet, från leverantör till kund. Vi ser också stora möjligheter att koppla ihop processerna med det som DevPort idag erbjuder inom området Digitala lösningar vilket skapar en unik styrka jämfört med våra branschkollegor”, säger Magnus Ericsson, Sashe Lord och Martin Lagesson som driver verksamheten.

En av de nya tjänsterna som erbjuds är Supply Chain Sustainability, vilket bygger på att skapa ett resultat som är hållbart över tid genom att fokusera på människorna och kulturen i respektive verksamhet. Genom glädje och engagemang hos medarbetarna skapar vi både konkurrensfördelar och finansiell tillväxt hos våra kunder.

Vi kommer också kunna erbjuda tjänster inom nya branscher där vi tidigare inte varit verksamma. Samtidigt kommer både kunder och kandidater erbjudas tjänster inom DevPorts traditionella affärsområden – Digitala lösningar samt Produkt- och produktionsutveckling!