Volvo Cars Quality Excellence Award!

[vcex_spacing]

DevPort har erhållit utmärkelsen Volvo Cars Quality Excellence Award! Det är mycket hedersamt att få denna utmärkelse och ett tydligt bevis på det fina arbete som DevPort gör för Volvo Cars, säger DevPorts VD, Nils Malmros. Leverantörer med erhållen VQE Award status betraktas som prioriterade leverantörer och uppfyller Volvo Cars högsta kvalitetskrav.

Bilden nedan är från prisutdelningsceremonin med Volvo Cars ledning för inköp av konsulttjänster samt DevPorts affärsområdeschef, Charlotta Dehn, och DevPorts VD, Nils Malmros.