skip to Main Content

DevPort AB (publ) anpassar verksamheten till rådande marknadssituation och varslar 54 anställda om uppsägning

DevPort AB (publ) anpassar verksamheten till rådande marknadssituation och varslar 54 anställda om uppsägning

Pressrelease   •  2 april, 2020 08:30 CEST

Styrelsen och ledningen i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) har, trots vidtagna åtgärder kring korttidspermitteringar, tvingats till ytterligare åtgärder genom att varsla totalt 54 anställda inom DevPortkoncernen om uppsägning. Detta till följd av att flera av DevPorts kunder kraftigt har dragit ner eller i vissa fall nästan helt avstannat med sin verksamhet. 

DevPort har en stark ställning på marknaden och en bra likviditet. Det råder samtidigt just nu en stor osäkerhet på marknaden där antalet uppdrag har minskat kraftigt till följd av COVID-19, vilket påverkar utvecklingen negativt för DevPort. Vidtagna åtgärder är till för att långsiktigt säkerställa DevPorts finansiella stabilitet.

Förhandlingar med fackliga företrädare kommer att inledas inom kort. Vår absoluta förhoppning är att detta varsel i slutändan ska leda till färre antal uppsägningar samt att de anställda som kommer beröras i möjligaste mån ska kunna komma tillbaka i anställning i DevPort så snart läget på marknaden återgår till ett mer normalt tillstånd, säger DevPorts VD, Nils Malmros.

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 0736-208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2020 kl. 08:30 CET.

 

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40-50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.
Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20
För mer information, besök www.devport.se.