skip to Main Content
PTB_text-03_white

Att vara stolt

På DevPort är vi stolta över våra medarbetare och kunder som tillsammans utvecklar framtidens teknik. För oss handlar det bl.a. om laganda, gemenskap, korta beslutsvägar, erfarenhet, entreprenörskap och stabilitet.

Våra värdeord

Gemenskap

Gemenskap

DevPort är det familjära företaget där du som medarbetare eller kund ska känna dig som en i familjen. Vi har korta beslutsvägar och en vänskaplig attityd till varandra.

Entreprenörskap

Entreprenörskap

På DevPort finns inga begränsningar. Du som medarbetare eller kund ska kunna genomföra dina idéer så länge alla parter blir vinnare.

Kompetens

Kompetens

Vad gäller ny teknik, forskning och utveckling så bygger vi en unik kunskapsbank för dig som medarbetare eller kund.

Trygghet

Trygghet

Allt vi gör ska genomsyras av kvalité vilket skapar lönsamhet samt stabilitet för våra medarbetare och kunder.

Affärsområden

Vi ser en fantastisk utveckling inom inbyggda system. Nästan alla produkter idag har någon form av intelligens (programmerbar elektronik) och i framtiden kommer fler och fler produkter  att vara uppkopplade.

Inom fordonsindustrin har man genomgått ett teknikskifte där exempelvis mjukvara efterfrågas allt oftare. Detta märks exempelvis inom bilindustrin där satsningar på självkörande bilar skapar stora behov av mjukvaruutvecklingskompetens. Pilotprojekt och verifierande tester utförs kontinuerligt för att branschen skall stå redo för en bredare lansering av denna spännande nya teknik. Under de närmsta åren kommer vi uppleva en gradvis övergång till denna typ av fordon med helt andra krav på funktioner och utvecklade tjänster.

Vi ligger i teknikens framkant och stödjer våra kunder i de olika teknikskiften som sker.

På DevPort har vi tre spetskompetensområden inom inbyggda system.

– Aktiv säkerhet /Autonoma fordon
– Hybridisering
– Infotainment

Vi erbjuder utveckling inom följande kompetenser:

Mjukvara

– C/C++, C#, .NET, Java, Python, Erlang
– Model based SW development
– Linux, UNIX, Windows, RTOS
– Android, iOS, Windows Phone
– Agil utveckling, Scrum, TDD

Hårdvara

– PCB
– Komplett ECU utveckling
– Sensorsystem
– EDS/Kablage

Quality Assurance

– Fälttester
– Testautomatisering

Projektledning

Inom produktutveckling och konstruktion har DevPort sedan starten 2008 varit en stark spelare på marknaden och vi har genomfört flera stora meriterande projekt samt sysselsätter ett stort antal konsulter på plats hos våra kunder.

När det gäller utveckling av fordon är det ofta flera aktörer inblandade i processen vilket gör att behovet av konstruktörer är stort hos våra fordonskunder. För att möta dessa behov levererar vi också kompetens genom våra s.k. kundsatelliter. DevPort har i många år arbetat med kundsatelliter där våra konsulter jobbar med konstruktion och uppdragsledning för fordonsindustrin. 

Ett dokumenterat spetsområde inom DevPort är Powertrain Integration och specialanpassade konstruktioner.

DevPort är också ett av branschens ledande företag när det gäller spetskunskap inom Catia V5 och våra konsulter är flitigt efterfrågade.

Produktutveckling området är för oss en verksamhet där vi har både bredd och spets i vår kompetens. Det kan gälla inom följande kompetenser:

– Fordonskonstruktion
– Maskinkonstruktion
– Verktyg
– 
Form & design
– 
HMI
– 
Ergonomi
– 
Geometrisäkring
– 
Provning
– 
El- och kablagekonstruktion.

Affärsområdet Produktionsutveckling är det senaste tillskottet bland våra tjänster och för Devport är det ett relativt nytt område. Hos våra ramavtalskunder inom fordonsindustrin är behovet stort inom både produktionsutveckling och produktionsutveckling / produktionsteknik.

Inom affärsområde Produktionsutveckling levererar vi inom fyra huvudområden:

– Produktion
– Logistik
– Kvalitet
– Eftermarknad

Inom industrin, och inte minst inom fordonsindustrin, ställs det höga krav på effektivisering. DevPort erbjuder sina kunder allt från produktions-, process- och flödesoptimering till beredning, management och kvalitetssäkring.

DevPorts nya affärsområde har en mycket stor potential och kommer sannolikt attrahera flera typer av konsulter och bidra till DevPorts tillväxt under kommande år.

Vi har god erfarenhet inom området produktionsutveckling och vi har god kännedom om vilket konsultbehov våra kunder har. Därmed kan vi nå en bättre kompetensmatchning och högre kvalité i vår leverans.

Wall of Fame

Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare. Vi är oerhört stolta över våra medarbetare och vår yttersta ambition är att varje medarbetare ska känna stolthet över DevPort, våra kunder, kollegorna samt nå en bra balans mellan arbete och fritid.

Bland våra 200 medarbetare finns det mängder av intressanta historier, lyckade vägval och viktiga milstolpar i karriären. Runt fikabordet träffar du landslagsspelare, tekniska doktorer eller en helt vanlig silversmed. DevPort består av en samling dedikerade och drivna ingenjörer. Här kan du läsa mer om några av medarbetarna på DevPort.

Marcus Hellström

Marcus Hellström

"Catia-caddare som kan konstruktionen på varje kaross."

LÄS MER
Rickard Larsson

Rickard Larsson

"Det är väldigt tillfredsställande att se bilarna på vägarna och veta att man själv varit en del av utvecklingen”

LÄS MER
Roberto Chiarito

Roberto Chiarito

"Från jobb till jobb på åtta dagar"

LÄS MER
Anna Kinnander

Anna Kinnander

Aktuellt uppdrag: Konstruktör hos en stor lastbilstillverkare

LÄS MER
Louise Henriksson

Louise Henriksson

Aktuellt uppdrag: Svensk biltillverkare

LÄS MER

Våra kunder

På DevPort är vi stolta över att samarbeta med flera av världens främsta fordonstillverkare och företag inom försvarsindustrin, life science samt inom andra utvecklingsintensiva branscher. Vi har omfattande ramavtal och erbjuder en bred kompetens- och projektleverans.

Ett urval av kunder

CEVT

Delphi

Nira Dynamics

ArcCore

Avionetics

NEVS

Fingerprints

Opticore

IAC

Arcam

Volvo

Fiat

Continental

Autoliv

Swisslog

Plastal

Toyota

Iveco

Valeo

Hasselblad

Husqvarna

SAAB

Back To Top